Instytut Malarstwa i Rysunku

0

Sekretariat Instytutu Malarstwa i Rysunku

pokój 263 
piętro II, pawilon E

mgr Katarzyna Siennicka

42 254 75 80

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytut Malarstwa i Rysunku jako teren współistnienia sztuki i projektowania, wpisuje się w strategię Uczelni podejmującej działania związane z dostosowaniem się do potrzeb współczesnego rynku, wpływem na otoczenie i zamiarem wykształcenia specjalistycznej kadry. Cel kształcenia zakłada przygotowanie samodzielnego i twórczego artysty, który potrafi w interesujący sposób interpretować bieżące tendencje artystyczne i projektowe, jak i stworzyć kreacyjne projekty autorskie, będąc równocześnie przygotowanym do podjęcia własnej kariery artystycznej. System kształcenia na kierunku malarstwo korespondując z działaniami określonymi w Misji Uczelni jest zbudowany na fundamencie autorskich, zintegrowanych z praktyką programów nauczania. Dla realizacji zadań postawionych przed studiami o profilu ogólnoakademickim oraz o profilu praktycznym zapewniamy udział w procesie dydaktycznym specjalistów, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobywali poza uczelnią. Studenci kierunku malarstwo o profilu praktycznym mają zagwarantowane możliwości odbycia praktyk poza uczelnią. Praktyczność edukacji otrzymuje wsparcie sieci współpracowników zewnętrznych Instytutu, o różnej roli i statusie w warunkach pracy analogicznych do przyszłej kariery zawodowej. Charakter i miejsce praktyk w dużej mierze zależeć będzie od zainteresowań i postulowanej drogi rozwoju studentów. Instytut otacza się w tym celu bogatym systemem interesariuszy zewnętrznych, firm, instytucji, podmiotów gospodarczych itp. dających wszechstronne możliwości praktyki dla profesjonalisty poruszającego się w obszarze malarstwa.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w Instytucie Malarstwa i Rysunku posiada kwalifikacje umożliwiające podejmowanie: samodzielnej pracy twórczej jako artysta malarz i twórca sztuk wizualnych w najróżniejszych obszarach życia; zatrudnienia jako ilustrator /dekorator/ projektant w firmach reklamowych lub samodzielnie jako osoba zatrudniona bez etatu realizująca projekty na zlecenie; zatrudnienia jako animator kultury aktywnie wspierający aktywność społeczną, profesjonalnie współpracujący na wielu płaszczyznach z instytucjami sektora publicznego (samorządowego np. domy kultury), pozarządowego (fundacje i stowarzyszenia), prywatnego (firmy); zajęcia jako współorganizator projektów edukacyjnych powstających we współpracy z instytucjami kultury i grupami społecznymi; pracy jako promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach; zatrudnienia jako artysta plastyk współpracujący z branżą filmową i teatralną o charakterze dokumentalnym lub zlecenia reklamowe; zatrudnienia w instytucji upowszechniania kultury i sztuki zajmujący się tworzeniem, planowaniem i realizacją koncepcji programowych w działach edukacji; pracy jako znawca do spraw promocji i strategii reklamowych; zajęć kuratorskich zajmujących się konstruowaniem koncepcji programowych wystaw, projektów artystycznych w galeriach i muzeach.

W Instytucie Malarstwa i Rysunku działają dwie Katedry, Katedra Malarstwa i Katedra Rysunku. Podstawą kierunku malarstwo jest dziewiętnaście autorskich Pracowni dyplomujących: dwanaście Pracowni Malarstwa i siedem Pracowni Rysunku. Pracownie artystyczne Instytutu posiadają pełną autonomię programową i kształcą studentów wszystkich  kierunków Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Począwszy od pierwszego roku studenci posiadają swobodę wyboru pracowni artystycznej. Obok programu podstawowego mają możliwość realizacji programu indywidualnego uzgodnionego z prowadzącym Pracownię. Kierunek posiada ofertę dydaktyczną opartą o specjalności: rysunek, malarstwo i realizowane są pod okiem doświadczonych pedagogów, będących równocześnie aktywnymi twórcami. Ważnym dopełnieniem kształcenia są zajęcia prowadzone w ramach pracowni technologii, kompozycji, grafiki, fotografii i mediów elektronicznych.

Obecnie w Instytucie zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym 13 samodzielnych naukowych.

KATEDRA MALARSTWA

Pracownia Malarskich Transpozycji Widzenia

Pracownia Ekspresji Malarskiej

Pracownia Przestrzeni Eksperymentu Malarskiego

Pracownia Formy Malarskiej

Pracownia Obrazu

Pracownia Malarstwa Studyjnego

Pracownia Imperatywu Malarskiego

Pracownia Malarstwa, Inspiracje Rzeczywistością

Pracownia Semantyki Obrazu

Pracownia Malarstwa i Działań Interdyscyplinarnych

Pracownia Działań Malarskich w Przestrzeni Publicznej

Pracownia Technologii Malarstwa

Pracownia Doświadczeń Malarskich

KATEDRA RYSUNKU

Pracownia Rysunku Progresywnego

Pracownia Rysunku Realistycznego

Pracownia Rysunku i Technik Ilustracyjnych

Pracownia Form Rysunkowych

Pracownia Rysunku Użytkowego

Pracownia Podstaw i Autonomii Rysunku

Pracownia Konceptu Rysunkowego

Pracownia Rysunku. Od Studium do Eksperymentu

do góry