Instytut Malarstwa i Rysunku

0

Sekretariat Instytutu Malarstwa i Rysunku

pokój 263 
piętro II, pawilon E

mgr Katarzyna Siennicka

42 254 75 80

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytut Malarstwa i Rysunku jako teren współistnienia sztuki i projektowania, wpisuje się w strategię Uczelni podejmującej działania związane z dostosowaniem się do potrzeb współczesnego rynku, wpływem na otoczenie i zamiarem wykształcenia specjalistycznej kadry. Cel kształcenia zakłada przygotowanie samodzielnego i twórczego artysty, który potrafi w interesujący sposób interpretować bieżące tendencje artystyczne i projektowe, jak i stworzyć kreacyjne projekty autorskie, będąc równocześnie przygotowanym do podjęcia własnej kariery artystycznej. System kształcenia na kierunku malarstwo korespondując z działaniami określonymi w Misji Uczelni jest zbudowany na fundamencie autorskich, zintegrowanych z praktyką programów nauczania. Dla realizacji zadań postawionych przed studiami o profilu ogólnoakademickim oraz o profilu praktycznym zapewniamy udział w procesie dydaktycznym specjalistów, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdobywali poza uczelnią. Studenci kierunku malarstwo o profilu praktycznym mają zagwarantowane możliwości odbycia praktyk poza uczelnią. Praktyczność edukacji otrzymuje wsparcie sieci współpracowników zewnętrznych Instytutu, o różnej roli i statusie w warunkach pracy analogicznych do przyszłej kariery zawodowej. Charakter i miejsce praktyk w dużej mierze zależeć będzie od zainteresowań i postulowanej drogi rozwoju studentów. Instytut otacza się w tym celu bogatym systemem interesariuszy zewnętrznych, firm, instytucji, podmiotów gospodarczych itp. dających wszechstronne możliwości praktyki dla profesjonalisty poruszającego się w obszarze malarstwa.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w Instytucie Malarstwa i Rysunku posiada kwalifikacje umożliwiające podejmowanie: samodzielnej pracy twórczej jako artysta malarz i twórca sztuk wizualnych w najróżniejszych obszarach życia; zatrudnienia jako ilustrator /dekorator/ projektant w firmach reklamowych lub samodzielnie jako osoba zatrudniona bez etatu realizująca projekty na zlecenie; zatrudnienia jako animator kultury aktywnie wspierający aktywność społeczną, profesjonalnie współpracujący na wielu płaszczyznach z instytucjami sektora publicznego (samorządowego np. domy kultury), pozarządowego (fundacje i stowarzyszenia), prywatnego (firmy); zajęcia jako współorganizator projektów edukacyjnych powstających we współpracy z instytucjami kultury i grupami społecznymi; pracy jako promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach; zatrudnienia jako artysta plastyk współpracujący z branżą filmową i teatralną o charakterze dokumentalnym lub zlecenia reklamowe; zatrudnienia w instytucji upowszechniania kultury i sztuki zajmujący się tworzeniem, planowaniem i realizacją koncepcji programowych w działach edukacji; pracy jako znawca do spraw promocji i strategii reklamowych; zajęć kuratorskich zajmujących się konstruowaniem koncepcji programowych wystaw, projektów artystycznych w galeriach i muzeach.

W Instytucie Malarstwa i Rysunku działają dwie Katedry, Katedra Malarstwa i Katedra Rysunku. Podstawą kierunku malarstwo jest dziewiętnaście autorskich Pracowni dyplomujących: dwanaście Pracowni Malarstwa i dziewięć Pracowni Rysunku. Pracownie artystyczne Instytutu posiadają pełną autonomię programową i kształcą studentów wszystkich  kierunków Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Począwszy od pierwszego roku studenci posiadają swobodę wyboru pracowni artystycznej. Obok programu podstawowego mają możliwość realizacji programu indywidualnego uzgodnionego z prowadzącym Pracownię. Kierunek posiada ofertę dydaktyczną opartą o specjalności: rysunek, malarstwo i realizowane są pod okiem doświadczonych pedagogów, będących równocześnie aktywnymi twórcami. Ważnym dopełnieniem kształcenia są zajęcia prowadzone w ramach pracowni technologii, kompozycji, grafiki, fotografii i mediów elektronicznych.

Obecnie w Instytucie zatrudnionych jest 30 pracowników, w tym 13 samodzielnych naukowych.

Katedra Malarstwa

 • Pracownia Malarskich Transpozycji Widzenia
 • Pracownia Ekspresji Malarskiej
 • Pracownia Przestrzeni Eksperymentu Malarskiego
 • Pracownia Formy Malarskiej
 • Pracownia Obrazu
 • Pracownia Malarstwa Studyjnego
 • Pracownia Imperatywu Malarskiego
 • Pracownia Malarstwa, Inspiracje Rzeczywistością
 • Pracownia Semantyki Obrazu
 • Pracownia Malarstwa i Działań Interdyscyplinarnych
 • Pracownia Działań Malarskich w Przestrzeni Publicznej
 • Pracownia Technologii Malarstwa
 • Pracownia Doświadczeń Malarskich

Katedra Rysunku

 • Pracownia Rysunku Progresywnego
 • Pracownia Rysunku Realistycznego
 • Pracownia Rysunku i Technik Ilustracyjnych
 • Pracownia Form Rysunkowych
 • Pracownia Rysunku Użytkowego
 • Pracownia Podstaw i Autonomii Rysunku
 • Pracownia Konceptu Rysunkowego
 • Pracownia Rysunku. Od Studium do Eksperymentu
 • Pracownia Kreacji Form Rysunkowych
do góry