Senat

0

 Lista członków Senatu
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
na kadencję 2020-2024

 1. dr Przemysław Wachowski | rektor
 2. prof. Janusz Antoszczyk
 3. dr Maciej Bohdanowicz
 4. prof. Andrzej Boss
 5. dr Dagmara Bugaj
 6. dr hab. Lidia Choczaj, prof. uczelni
 7. dr hab. Jarosław Chrabąszcz, prof. uczelni
 8. dr hab. Artur Chrzanowski, prof. uczelni
 9. dr hab. Małgorzata Czudak, prof. uczelni
 10. dr Rafał Dobruchowski
 11. dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. uczelni
 12. prof. Marek Domański
 13. Agata Janik-Kosmynka
 14. prof. Dariusz Kaca
 15. dr Magdalena Kacperska
 16. prof. Gabriel Kołat
 17. Aneta Kosin
 18. dr hab. Piotr Kucharski, prof. uczelni
 19. Ewelina Ostrowska
 20. dr hab. Maciej Rawluk, prof. uczelni
 21. dr Michał Rybiński
 22. prof. Dorota Sak
 23. prof. Marek Sak
 24. Katarzyna Siennicka
 25. dr hab. Robert Sobański, prof. uczelni
 26. dr hab. Rafał Sobiczewski, prof. uczelni
 27. dr hab. Magdalena Soboń, prof. uczelni
 28. prof. Piotr Stachlewski
 29. dr hab. Przemysław Tomaszewski, prof. uczelni
 30. dr hab. Agnieszka Wasiak, prof. uczelni
 31. dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prof. uczelni
 32. dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. uczelni
 33. dr Anna Wrzesień

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia:

dr Maciej Bohdanowicz

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

dr Marzena Łukaszuk

Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji

dr hab. Joanna Trzcińska, prof. uczelni

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

dr hab. Przemysław Tomaszewski prof. uczelni

Rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów

dr hab. Rafał Sobiczewski prof. uczelni

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów

dr hab. Marta Tomczyk prof. uczelni


Komisja do spraw budżetu i finansów:

 • dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prof. uczelni – przewodnicząca;
 • dr Michał Rybiński;
 • dr hab. Olga Podfilipska-Krysińska, prof. uczelni;
 • mgr Anna Tomańska – kwestor

Komisja wydawnicza:

 • dr hab. Krzysztof Tyczkowski, prof. uczelni – przewodniczący;
 • dr Karolina Grudzińska;
 • dr Anna Wrzesień; 
 • dr hab. Rafał Sobiczewski, prof. uczelni;
 • Karolina Kozera.

Komisja do spraw programu nauczania:

 • dr hab. Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska, prof. uczelni – przewodnicząca;
 • dr hab. Anna Miarka, prof. uczelni;
 • dr Maciej Bohdanowicz;
 • dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. uczelni;
 • dr hab. Alicja Habisiak-Matczak, prof. uczelni.

Komisja do spraw regulaminu studiów:

 • dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. uczelni - przewodnicząca;
 • dr Tomasz Kawełczyk;
 • dr hab. Anna Miarka, prof. uczelni;
 • prof. dr hab. Mariusz Włodarczyk;
 • mgr Agnieszka Dolata;
 • vacat studencki.

Komisja do dokonywania oceny nauczycieli akademickich, która składa się z:

 • Komisji ds. Oceny Kadry Akademii;
  1. dr hab. Andrzej Michalik, prof. uczelni – przewodniczący;
  2. prof. dr hab. Piotr Stachlewski;
  3. dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. uczelni;
  4. dr Beata Marcinkowska;
  5. dr Maria Wiatrowska-Żurawska.
 • Odwoławczej Komisji ds. Oceny Kadry:
  1. dr hab. Jarosław Chrabąszcz, prof. uczelni - przewodniczący;
  2. dr hab. Maciej Rawluk, prof. uczelni;
  3. dr Joanna Paljocha;
  4. dr Marcin Mielczarek;
  5. dr Tomasz Kawełczyk.
 • Komisji ds. Oceny kadry w Bibliotece Akademii:
  1. dr Karolina Stanilewicz – przewodnicząca;
  2. dr hab. Agnieszka Wasiak, prof. uczelni;
  3. dr hab.Agata Stępień, prof. uczelni;
  4. dr hab. Witold Warzywoda, prof. uczelni;
  5. mgr Katarzyna Wolska.

Komisja do spraw statutu:

 • dr hab. Przemysław Tomaszewski, prof. uczelni - przewodniczący;
 • prof. dr hab. Piotr Stachlewski;
 • dr hab. Piotr Kucharski, prof. uczelni.;
 • dr Małgorzata Górska-Ogórek;
 • mgr Elżbieta Rodzeń-Leśnikowska;

Komisja do spraw etyki:

 • prof. dr hab. Sławomir Ćwiek - przewodniczący;
 • prof. dr hab. Krystyna Czajkowska;
 • prof. dr hab. Janusz Antoszczyk;
 • dr hab. Jakub Balicki, prof. uczelni;
 • mgr Karol Janiak.

Komisja dyscyplinarna do spraw studentów: 

 • dr hab. Tomasz Matuszak, prof. uczelni;
 • dr Dagmara Bugaj;

Odwoławcza komisję dyscyplinarna do spraw studentów:

 • prof. dr hab. Dariusz Kaca;
 • dr Piotr Skowron;
 • dr Dominika Drezner-Ilczuk.

Komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów: 

 • prof. dr hab. Dorota Sak;
 • dr hab. Piotr Ciesielski, prof. uczelni;
 • dr Michalina Owczarek-Siwak.

Odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów: 

 • dr Katarzyna Caban-Piaskowska;
 • dr hab. Zbigniew Nowicki, prof. uczelni;
 • dr Beata Wawrzecka.

Komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich: 

 • prof. dr hab. Zbigniew Purczyński - Przewodniczący;
 • prof. dr hab. Piotr Karczewski - Zastępca Przewodniczącego;
 • dr hab. Izabela Wyrwa, prof. uczelni;
 • dr hab. Andrzej Michalik, prof. uczelni;
 • dr Anna Wrzesień.
do góry