O Biurze Wydawnictw

0

Biuro Wydawnictw Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi powstało w 2020 roku. Naszym celem jest upowszechnianie wyników badań, dorobku naukowo-badawczego i intelektualnego pracowników ASP w Łodzi z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych publikacji.

W naszej uczelni regularnie ukazują się katalogi wydawane w związku z organizowanymi konkursami, wystawami bądź artystycznymi wydarzeniami, powstają również obszerne monografie i specjalistyczne opracowania z zakresu zarówno sztuk pięknych, jak i projektowych.

W trosce o najwyższą jakość wydawanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi publikacji Biuro Wydawnictw oferuje autorom pomoc w zakresie:

  • prac redakcyjnych i korektorskich materiałów przeznaczonych do publikacji,
  • pozyskiwania tekstów i materiałów ikonograficznych, także pozyskiwania praw do tych tekstów i materiałów,
  • nadzoru nad przebiegiem poszczególnych etapów produkcyjnych publikacji,
  • koordynacji prac osób zaangażowanych w poszczególne etapy projektu wydawniczego,
  • organizacji zasobów niezbędnych do realizacji zleconych projektów wydawniczych oraz współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii,
  • dystrybucji publikacji.
do góry