Instytut Edukacji Artystycznej

2

Sekretariat Instytutu Edukacji Artystycznej

pokój 30
ul. Franciszkańska 76/78

mgr Joanna Dryńska

42 254 75 71

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • 001.jpg
  Filename: 001.jpg
  Size: 95.67 KB
 • 01.jpg
  Filename: 01.jpg
  Size: 100.18 KB
 • 02.jpg
  Filename: 02.jpg
  Size: 71.59 KB
 • 003.jpg
  Filename: 003.jpg
  Size: 35.47 KB
 • 002.jpg
  Filename: 002.jpg
  Size: 113.17 KB
 • 03.jpg
  Filename: 03.jpg
  Size: 103.69 KB
 • 04.jpg
  Filename: 04.jpg
  Size: 119.47 KB
 • 005.jpg
  Filename: 005.jpg
  Size: 43.35 KB
 • 05.jpg
  Filename: 05.jpg
  Size: 169.52 KB
 • 006.jpg
  Filename: 006.jpg
  Size: 41.22 KB
 • 004.jpg
  Filename: 004.jpg
  Size: 82.14 KB
 • 06.jpg
  Filename: 06.jpg
  Size: 49.7 KB
 • 007.jpg
  Filename: 007.jpg
  Size: 109.07 KB
 • 07.jpg
  Filename: 07.jpg
  Size: 106.72 KB
 • 008.jpg
  Filename: 008.jpg
  Size: 184.32 KB
 • 009.jpg
  Filename: 009.jpg
  Size: 57.25 KB
 • 08.jpg
  Filename: 08.jpg
  Size: 261.91 KB
 • 09.jpg
  Filename: 09.jpg
  Size: 91.98 KB
 • 10.jpg
  Filename: 10.jpg
  Size: 134.53 KB
 • 11.jpg
  Filename: 11.jpg
  Size: 61.28 KB
 • 13.jpg
  Filename: 13.jpg
  Size: 14.63 KB
 • 12.jpg
  Filename: 12.jpg
  Size: 182.51 KB
 • 15.jpg
  Filename: 15.jpg
  Size: 88.27 KB
 • 16.jpg
  Filename: 16.jpg
  Size: 97 KB
 • 14.jpg
  Filename: 14.jpg
  Size: 102.63 KB
 • 17.jpg
  Filename: 17.jpg
  Size: 93.84 KB
 • 18.jpg
  Filename: 18.jpg
  Size: 75.73 KB
 • 20.jpg
  Filename: 20.jpg
  Size: 40.84 KB
 • 21.jpg
  Filename: 21.jpg
  Size: 116.4 KB
 • 22.jpg
  Filename: 22.jpg
  Size: 120.31 KB
 • 23.jpg
  Filename: 23.jpg
  Size: 108.28 KB
 • 19.jpg
  Filename: 19.jpg
  Size: 192.11 KB
 • 24.jpg
  Filename: 24.jpg
  Size: 29.11 KB
 • 26.jpg
  Filename: 26.jpg
  Size: 128.96 KB
 • 25.jpg
  Filename: 25.jpg
  Size: 47.44 KB
 • 27.jpg
  Filename: 27.jpg
  Size: 35.96 KB
 • 29.jpg
  Filename: 29.jpg
  Size: 50.38 KB
 • 28.jpg
  Filename: 28.jpg
  Size: 138.88 KB
 • 30.jpg
  Filename: 30.jpg
  Size: 131.16 KB
 • 31.jpg
  Filename: 31.jpg
  Size: 68.3 KB
 • 32.jpg
  Filename: 32.jpg
  Size: 118.44 KB
 • 33.jpg
  Filename: 33.jpg
  Size: 26.16 KB
 • 35.jpg
  Filename: 35.jpg
  Size: 40.13 KB
 • 34.jpg
  Filename: 34.jpg
  Size: 205.37 KB
 • 37.jpg
  Filename: 37.jpg
  Size: 235.18 KB
 • 38.jpg
  Filename: 38.jpg
  Size: 38.48 KB
 • 36.jpg
  Filename: 36.jpg
  Size: 313.79 KB
 • 40.jpg
  Filename: 40.jpg
  Size: 46.46 KB
 • 41.jpg
  Filename: 41.jpg
  Size: 204.4 KB
 • 42.jpg
  Filename: 42.jpg
  Size: 70.31 KB
 • 39.jpg
  Filename: 39.jpg
  Size: 99.41 KB
 • 43.jpg
  Filename: 43.jpg
  Size: 161.76 KB
 • 44.jpg
  Filename: 44.jpg
  Size: 166.77 KB
 • linkyt.txt
  Filename: linkyt.txt
  Size: 0.03 KB

Asystent:

dr Bartłomiej Michalski, adiunkt

Typ studiów:

stacjonarne I stopnia
stacjonarne II stopnia

Nr sali: 203-204 (budynek przy ul. Franciszkańskiej 76/78)

Charakterystyka:

Program pracowni ściśle nawiązuje do programu kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Uwzględnia spójność nauczania zmierzającą do konstruowania wypowiedzi artystycznej o charakterze interdyscyplinarnym. Tym samym rozszerza możliwość pojmowania grafiki w ogóle. W procesie nauczania największy nacisk kładzie się na świadomość i celowość wykorzystywania wszelkich form druku oraz związanych z nią „elementów” – prowizorycznie odrębnych, aby umożliwić wykorzystanie tego medium w procesie kształtowania indywidualnej, oryginalnej formy wypowiedzi artystycznej, odnajdującej swoje miejsce w rzeczywistości zastanej. Dydaktyka nie umniejsza właściwości technicznych także tradycyjnego warsztatu graficznego oraz rozwijania umiejętności w biegłym posługiwaniu się podstawowymi technikami druku (np. wklęsłego czy wypukłego). Wręcz przeciwnie. Bazując na klasycznym warsztacie, konstruuje całe spektrum możliwości i umiejętności niezbędnych w przemyślanym i konsekwentnie prowadzonym procesie twórczym, gdzie – nie tyle zreprodukowanie formy, ale stworzenie samej możliwości powielenia – podtrzymuje charakter medium jakim jest grafika, ale i unaocznia działania wykraczające poza ograniczenia stricte warsztatowe. Podczas kursu propedeutycznego student zapoznawany jest z podstawowymi technikami graficznymi, a następnie zachęcany do działań wykraczających poza stosowane rozstrzygnięcia techniczne przypisywane konkretnym technikom druku. Ma to na celu wypracowanie umiejętności świadomego i celowego posługiwania się środkami wypowiedzi plastycznej uwzględniającego jego wielorakie interpretacje (wydobycie i wyjaśnienie sensu „czegoś”, przypisanie znaczenia – również w sensie pojęciowym) i ostateczne stworzenie płaszczyzny, która umożliwia realizację interdyscyplinarnych projektów dyplomowych.

Kierownik pracowni: dr hab Marta Tomczyk, prof. uczelni

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do góry