Instytut Edukacji Artystycznej

0

Sekretariat Instytutu Edukacji Artystycznej

pokój 30
ul. Franciszkańska 76/78

mgr Joanna Dryńska

42 254 75 71

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytut Edukacji Artystycznej dysponuje specjalistycznymi, profesjonalnie wyposażonymi pracowniami artystycznymi, studiami fotograficznymi oraz pracowniami komputerowymi. Pozwala to na efektywne kształcenie studentów w zakresie wykorzystania tradycyjnego warsztatu artystycznego poszczególnych dyscyplin, jak i współczesnych narzędzi kreacji.

Atuty Instytutu Edukacji Artystycznej:

 • atrakcyjna, interdyscyplinarna oferta studiów, której wysoką jakość potwierdza ocena wyróżniająca przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną;
 • indywidualizacja toku studiów (możliwość kształtowania programu studiów według własnych predyspozycji i zainteresowań);
 • program studiów dostosowany do wymagań współczesnego rynku pracy;
 • szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w zawodach kreatywnych;
 • własna, profesjonalnie wyposażona baza lokalowa; nowoczesne zaplecze informatyczne, laboratoria komputerowe (dodatkowe kursy w Cyfrowym Centrum Rozwoju Nauki CYCERON);
 • atrakcyjna oferta plenerów, sympozjów, wymian studenckich w ramach programu ERASMUS+, staży i praktyk zawodowych;
 • profesjonalna kadra wykładowców;
 • studenckie koła naukowe

Studia I stopnia stacjonarne
Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Specjalności:
projekty wizualne

Podstawą programu specjalności jest kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i zagadnień twórczych oraz łączenia różnych środków wypowiedzi artystycznej. Blok wykładów i konwersatoriów z zakresu teorii i historii sztuki oraz metod upowszechniania kultury przygotowuje studenta do podjęcia interesującej pracy w charakterze artysty – animatora kultury. Program kształcenia obejmuje między innymi praktyczne zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, kompozycji, grafiki warsztatowej, fotografii, projektowania graficznego, działań intermedialnych, naukę graficznych programów komputerowych 2D i 3D, interdyscyplinarne działania edukacyjne warsztaty animacji społeczno-kulturalnej, metody prowadzenia warsztatów twórczych, wykłady z historii sztuki, estetyki oraz percepcji wizualnej i twórczości artystycznej.

techniki teatralne, filmowe i telewizyjne

Studia zawodowe przygotowujące do pracy związanej z projektowaniem scenografii, kostiumów, rekwizytów na potrzeby realizacji teatralnych i filmowych. Kształcenie kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata i pozwala na szybkie rozpoczęcie kariery zawodowej. Program kształcenia obejmuje między innymi praktyczne zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, kompozycji, fotografii użytkowej, rysunku koncepcyjnego, zagadnień scenografii teatralnej i filmowej, naukę projektowania kostiumu i rekwizytu, wykorzystania światła i oświetlenia w praktyce i teorii, scenografii do filmu animowanego, realizację etiudy filmowej, podstawy montażu filmowego, naukę graficznych programów komputerowych 2D i 3D oraz wykłady z historii scenografii i kostiumu, historii filmu i analizy dzieła sztuki.

Studia II stopnia stacjonarne
Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Specjalności:
projekty wizualne

Program studiów daje szerokie możliwości wyboru przedmiotów realizowanych w ramach dyplomu magisterskiego. Dla absolwentów studiów I stopnia to okazja do odkrycia własnych dróg i perspektyw rozwoju. Na dyplom magisterski składa się projekt twórczy przygotowany w dwóch wybranych pracowniach artystycznych i praca pisemna. Program specjalności umożliwia kształcenie w zakresie mediów rysunkowych, malarstwa, rzeźby, grafiki warsztatowej, fotografii, projektowania graficznego i multimediów. Program wzbogacają zajęcia związane z organizacją projektów twórczych, działaniami artystycznymi w przestrzeni miejskiej oraz wykłady na temat najnowszych wydarzeń w sztuce.

Perspektywy zatrudnienia absolwentów:

 • artysta plastyk współpracujący z sektorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym (animator filmowy, rekwizytor, kostiumograf, asystent scenografa, oświetleniowca);
 • artysta plastyk uprawiający intermedialną i multimedialną działalność twórczą;
 • artysta plastyk prowadzący działalność twórczą w dziedzinie sztuk plastycznych;
 • twórca w zakresie animacji lalkowej, płaskiej i przestrzennej, posługujący się zaawansowanymi technologicznie programami cyfrowymi;
 • współtwórca gier komputerowych w zakresie modelowania postaci i środowiska;
 • projektant grafiki multimedialnej;
 • współorganizator projektów edukacyjnych i dokumentalnych powstających we współpracy z instytucjami kultury i grupami społecznymi;
 • animator kultury w zakresie upowszechniania sztuki w formie wystaw, warsztatów, plenerów, sympozjów, targów sztuki, akcji promocyjnych, społecznych itp., wspierający aktywność społeczną, współpracujący z instytucjami sektora publicznego (samorządowego, np. domy kultury), pozarządowego (fundacje i stowarzyszenia) i prywatnego (firmy);
 • pracownik instytucji upowszechniania kultury i sztuki zajmujący się tworzeniem, planowaniem i realizacją koncepcji programowych w działach edukacji;
 • specjalista do spraw promocji i strategii reklamowych;
 • kurator zajmujący się konstruowaniem koncepcji programowych wystaw, projektów artystycznych w galeriach i muzeach;
 • krytyk sztuki analizujący i interpretujący zjawiska współczesnej kultury i sztuki.
do góry