O nas

0

studia stacjonarne I stopnia

specjalności: projekty wizualne; techniki teatralne, telewizyjne i filmowe

studia stacjonarne II stopnia

specjalność: projekty wizualne

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych umożliwiają uzyskanie wszechstronnego wykształcenia artystycznego obejmującego malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę artystyczną, projektowanie graficzne, fotografię. Zapewniają zyskanie gruntownej wiedzy z zakresu historii sztuki, filozofii, sztuki aktualnej czy analizy dzieła sztuki. W zależności od wybranej specjalności na studiach I stopnia, studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania scenografii i kostiumów dla teatru i filmu, grafiki, fotografii i działań intermedialnych. Mogą również poznać współczesne strategie promocji oraz marketingu kultury i sztuki, a także różnorodne metody prowadzenia warsztatów edukacyjno-artystycznych. Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych uczą się twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach kompleksowych projektów artystycznych oraz komercyjnych projektów wizualnych.

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych dysponuje specjalistycznymi, profesjonalnie wyposażonymi pracowniami artystycznymi, studiami fotograficznymi i filmowo-animacyjnymi oraz pracowniami komputerowymi dostosowanymi do zajęć z projektowania scenografii, intermediów, realizacji teatralnych i telewizyjnych oraz projektowania graficznego. Pozwala to na efektywne kształcenie studentów w zakresie wykorzystania tradycyjnego warsztatu artystycznego poszczególnych dyscyplin, jak i współczesnych narzędzi kreacji, takich jak cyfrowa edycja obrazu, łączenie filmu z dźwiękiem oraz przetwarzany komputerowo obraz filmowy.

Atuty kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych:

 • atrakcyjna, interdyscyplinarna oferta studiów, której wysoką jakość potwierdza ocena wyróżniająca przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną
 • indywidualizacja toku studiów (możliwość kształtowania programu studiów według własnych predyspozycji i zainteresowań)
 • program studiów dostosowany do wymagań współczesnego rynku pracy
 • szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w zawodach kreatywnych
 • własna, profesjonalnie wyposażona baza lokalowa – nowoczesne zaplecze informatyczne, STUDIO filmowo-fotograficzne, laboratoria komputerowe (dodatkowe kursy w Cyfrowym Centrum Rozwoju Nauki CYCERON)
 • atrakcyjna oferta plenerów, sympozjów, wymian studenckich w ramach programu ERASMUS+, staży i praktyk zawodowych
 • profesjonalna kadra wykładowców
 • studenckie koła naukowe.

Perspektywy zatrudnienia absolwentów:

 • artysta plastyk współpracujący z sektorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym (rekwizytor, kostiumograf, asystent scenografa, oświetleniowca)
 • artysta plastyk uprawiający intermedialną i multimedialną działalność twórczą
 • artysta plastyk prowadzący działalność twórczą w dziedzinie sztuk plastycznych
 • projektant grafiki multimedialnej
 • współorganizator projektów edukacyjnych i dokumentalnych powstających we współpracy z instytucjami kultury i grupami społecznymi
 • animator kultury w zakresie upowszechniania sztuki w formie wystaw, warsztatów, plenerów, sympozjów, targów sztuki, akcji promocyjnych, społecznych itp., wspierający aktywność społeczną, współpracujący z instytucjami sektora publicznego (samorządowego, np. domy kultury), pozarządowego (fundacje i stowarzyszenia) i prywatnego (firmy)
 • pracownik instytucji upowszechniania kultury i sztuki zajmujący się tworzeniem, planowaniem i realizacją koncepcji programowych w działach edukacji
 • specjalista do spraw promocji i strategii reklamowych
 • kurator zajmujący się konstruowaniem koncepcji programowych wystaw, projektów artystycznych w galeriach i muzeach
 • krytyk sztuki analizujący i interpretujący zjawiska współczesnej kultury i sztuki.
do góry