Instytut Rzeźby

0

Sekretariat Instytutu Rzeźby

pokój 263 
piętro II, pawilon E

mgr Katarzyna Siennicka

42 254 75 60

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytut Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi prowadzi studia dzienne na  kierunku rzeźba. Kandydaci mają możliwość wyboru jednolitych studiów magisterskich (profil ogólnoakademicki) oraz studiów II stopnia (profil praktyczny). Absolwenci kierunku rzeźba, prowadzonego w Instytucie Rzeźby po ukończonych studiach są w stanie podjąć szeroko rozumianą aktywność zawodową – zarówno jako autonomiczni artyści rzeźbiarze, jak i w ramach zespołów projektowo-realizacyjnych, czy też w szeregu branż kreatywnych, przemysłu i usług, wymagających od pracownika kompetencji rzeźbiarskich.

Takiemu wszechstronnemu i elastycznemu przygotowaniu zawodowemu sprzyja program i organizacja studiów. Studenci zdobywają wiedzę i kompetencje na zajęciach w fakultatywnie wybieranych autorskich pracowniach dyplomujących, uzupełnianych o obligatoryjny, wszechstronny, podstawowy kurs uniwersalnych technologii rzeźbiarskich. Istotną częścią programu studiów są zajęcia z rzeźby wirtualnej, zapoznające studentów z technologiami cyfrowymi, przydatnymi w rzeźbie, a także wszechstronne, utylitarne przygotowanie teoretyczne, które zarówno w ramach profilu praktycznego jak i profilu ogólnoakademickiego oznacza nie tylko znajomość zagadnień z historii i teorii sztuki, czy anatomii ale także istotne z zawodowego punktu widzenia przedmiot z zakresu autoprezentacji.

Sposób prowadzenia zajęć ma w jak największym stopniu przygotować absolwenta do skutecznej aktywności w samodzielnym życiu zawodowym. Stąd nacisk, jaki kładziony jest na weryfikację umiejętności nie tylko poprzez egzaminy i oceny, ale w dużej mierze w warunkach zbliżonych do przyszłej, samodzielnej pracy. Studenci otrzymują dużą autonomię w organizacji własnego miejsca pracy, a także stymulowani są do aktywności zawodowej w trakcie studiów, mając szansę udziału w wyjazdach twórczych, kursach, konkursach i innych imprezach, szlifujących nie tylko kunszt i indywidualność artystyczną, ale także umiejętność współpracy w warunkach terminowej realizacji, czy konkurencji. Dzięki temu nasi absolwenci, czy nawet studenci już w trakcie studiów mają w dorobku liczące się, rzeźbiarskie realizacje.

Oprócz edukacji kierunkowej Instytut Rzeźby prowadzi zajęcia obligatoryjne z przedmiotu rzeźba dla studentów innych kierunków Uczelni.


Pracownie dyplomujące:

I stopień (profil praktyczny) :

Pracownia Działań Przestrzennych w Architekturze – pracownia zawieszona

Pracownia Rzeźby Kameralnej

Pracownia Działań Interaktywnych i Site-Specific

Pracownia Obiektu Artystycznego

II stopień (profil praktyczny) :

Pracownia Rzeźby i Działań w Przestrzeni Intermedialnej

Pracownia Rzeźby Autonomicznej

Pracownia Rzeźby i Kreacji Przestrzeni

Jednolite studia magisterskie (profil ogólnoakademicki) :

Pracownia Obiektu Artystycznego

Pracownia Działań Interaktywnych i Site-Specific

Pracownia Rzeźby i Kreacji Przestrzeni

Warsztaty:

Metal, Kamień, Drewno, Ceramika, Szkło.

do góry