Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w dniu 28 czerwca 2022 r. ustalił warunki i tryb rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ustalił zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zatwierdził limity przyjęć na I rok stacjonarnych studiów I i II stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zarządzeniem nr 11/2023 z dnia 1 marca 2023 r. ustalił harmonogram rekrutacji na studia I stopnia, studia II stopnia i jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2023/2024.

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zarządzeniem nr 12/2023 z dnia 1 marca 2023 r. ustalił wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów obywateli Polski oraz kandydatów cudzoziemców do przyjęcia na studia I stopnia, studia II stopnia i jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024.

do góry