Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w dniu 30 czerwca 2023 r. ustalił warunki i tryb rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ustalił zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zatwierdził limity przyjęć na I rok stacjonarnych studiów I i II stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025

Uchwała nr 189/24/k20-24 z dnia 26 marca 2024 roku

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zarządzeniem nr 13/2024 z dnia 1 marca 2024 r. ustalił harmonogram rekrutacji na studia I stopnia, studia II stopnia i jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2024/2025.

Zarządzenie nr 13/2024

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zarządzeniem nr 11/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. ustalił wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów obywateli Polski oraz kandydatów cudzoziemców do przyjęcia na studia I stopnia, studia II stopnia i jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025.

Zarządzenie Rektora nr 11/2024

do góry