Inne wystawy

0
  • miniatura
    Filename: mini_studenci.jpg
    Size: 71.54 KB

W Domu Literatury w Łodzi już 13 czerwca 2024 r. otwiera się wystawa prac studentów z Pracowni Fotografii Reklamowej dra hab. Marka Herbika, prof. uczelni. Prezentowane prace pochodzą z lat 2021-2023.

Tematyka ich koncentruje się wokół dialogu pomiędzy autorskim sposobem obrazowania a tradycją obrazowania fotograficznego. Studenci odnoszą się w swoich działaniach twórczych zarówno do osobistych doświadczeń, jak i zjawisk współczesności, interpretując je za pomocą fotografii.

Forma realizacji tematów pozostaje otwarta także na działania wykraczające poza klasyczne granice medium. Charakter realizowanych tematów i ćwiczeń prowokuje do wnikliwej i krytycznej analizy zjawisk rzeczywistości, a następnie prowadzi do ich kreatywnego przepracowania w procesie konceptualizacji i tworzenia wizualnych narracji.

Kurator wystawy: dr hab. Marek Herbik, prof. uczelni
Autor identyfikacji wizualnej wystawy: dr hab. Marek Herbik, prof. uczelni

Fotografia. Wystawa prac studentów z Pracowni Fotografii Reklamowej
Dom Literatury w Łodzi
ul. Franklina D. Roosevelta 17

Czas trwania wystawy: 13.06.-10.07.2024 r.
Wernisaż wystawy: 13.06.2024, godz. 18.00

do góry