Inne wystawy

1
  • miniatura
    Filename: MINIATURA ASPLODZ.jpg
    Size: 51.73 KB
  • plakat
    Filename: plakat1000.png
    Size: 622.9 KB

Galeria Sztuki w Legnicy do 26 listopada 2023 r. prezentuje wystawę prac dra Jakuba Łącznego, prowadzącego Pracownię Formy Malarskiej w Instytucie Malarstwa i Rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

„Kurtyny Jakuba Łącznego są chwilowym i ułudnym obrazem/filmem, który czasem może rozbłysnąć. Jak komentuje autor «Przestrzeń światła wymusza zmiany w scenariuszu». Tytułowa świetlistość nie jest blaskiem reflektora emitowanym na płótno po to, by zasłonić scenę Świata schowanego za kurtyną. Świetlistość to fragment żywej materii, którą autor dostrzega w realnej i widzialnej jeszcze części Świata. Fala światła unosząca się na powierzchni widzialnego fragmentu obrazu czy dosłownie błysk są zarazem aktorem, sceną, reżyserem dzieła. Klasyczna narracja obrazu Łącznego następuje wyłącznie z pomocą blasku światła. Nowe obrazy artysty są zespoleniem naturalnego światła zarejestrowanego przez kamerę z animacją sugestii ruchu kurtyny. Jej ruch jest falą mieniącej się lustrzanej powierzchni dzieła. Instalacje świetlnych ekranów złożone z dyptyków (dwóch obrazów rzeczywistego i filmowego) stają się pewną metodą podwójnej narracji natury świata. Są przedstawieniem zjawiska odbijającego się światła i spostrzegania go przez jednostkę, jak i przez grupę odbiorców tzw. black cube (pozbawionej światła przestrzeni obrazów)”.

Kurator wystawy: Bogusław Deptuła

Jakub Łączny. Kurtyny [Świetlistość i błysk]
Galeria Sztuki w Legnicy
pl. Katedralny 1

Wernisaż wystawy: 29.09.2023 r., godz. 18.00
Czas trwania wystawy: 29.09-26.11.2023 r.

do góry