Inne wystawy

0
 • miniatura
  Filename: Na_krawedzi_mini.jpg
  Size: 93.24 KB

W Muzeum Kresów w Lubaczowie trwa kolejna odsłona wystawa w ramach projektu "Na krawędzi 2.Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni", towarzysząca jubileuszowemu 30. Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023. W ekspozycji bierze udział pięcioro nauczycieli akademickich Wydziału Sztuk Pięknych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Projekt artystyczno-badawczy „Na krawędzi2. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni” jest kontynuacją twórczych rozważań wokół szeroko rozumianej praktyki rysunku współczesnego, którego przestrzenią istnienia nie jest tylko płaszczyzna (przestrzeń 2D), ale także intrygujące, śmiałe, a czasem uzurpatorskie „rozpychanie się” ku wymiarowi trzeciemu (3D), do niedawna wyłącznie zarezerwowanemu rzeźbie.

„Poczynania takie są już praktyką rozeznaną, jednakże wciąż poddawaną dyskusji i podlegającą wartościowaniu wobec pierwotnych, prymarnych cech graphein, imago, disegno…

Tym, co zaintrygowało, a zarazem pobudziło do zainicjowania i prowadzenia projektu, jest przekonanie, że współczesne rozumienie praktyki rysunkowej jest doskonałą zdolnością równoprawnego wyrażania idei, rejestrowania, notowania, ale zarazem definiowania i precyzowania twórczego zamysłu. Autonomia rysunku współczesnego, jego elastyczność, a zarazem niebywała wieloaspektowość, zdaje się być zarówno energią inicjującą oraz motywatorem rozwijającym inne aktywności w obrębie sztuk wizualnych, ale posiada niezaprzeczalny potencjał samodzielnego głosu. Nierzadko bywa swoistym „zaworem bezpieczeństwa” pozwalającym na twórczy zwrot, odbicie się od mozolnych, długodystansowych praktyk „zasadniczych”…

Aktywność rysunkowa, niemalże intuicyjnie wywodząca się z płaszczyzny i tworząca z nią więzi jakoby naturalne, swoją otwartością ekspresyjno-warsztatową kusi zarazem do penetrowania przestrzeni trzeciego wymiaru. Niejednokrotnie dosłownie „zarysowując” konstruowane wielopłaszczyznowe obiekty stwarza zarazem nowe relacje zawiązujące kolejne przestrzenne konotacje. Tu często prowokuje, wdzierając się w przyrodzoną dotąd wyłącznie rzeźbie rzeczywistość „pełni wymiaru”. Takie zapędy, obok oczywistego pobudzania wyobraźni i niezaprzeczalnej ekspansji, generują zarazem szereg pytań czy wątpliwości wokół istoty rysunku. Zatem jaki jest, czym był, a jaki być powinien i na co mu pozwolimy? Pytania te z pewnością pozostają wciąż (i pozostaną z pewnością) aktualne”.

prof. Jan Tutaj
dr Dobiesław Gała

Uczestnicy projektu artystyczno-badawczego:

 • prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk – ASP Kraków
 • prof. dr hab. Jan Tutaj – ASP Kraków
 • dr Dobiesław Gała – ASP Kraków
 • prof. Piotr Korzeniowski – ASP Kraków
 • dr Kamil Stańczak – Lublin
 • dr hab. Mariusz Gajewski prof. uczelni – ASP Warszawa
 • dr Katarzyna Miller – ASP Łódź
 • dr hab. Joanna Trzcińska – ASP Łódź
 • dr Michał Rybiński – ASP Łódź
 • dr Przemysław Druszcz – ASP Łódź
 • prof. Tomasz Myjak – ASP Warszawa
 • prof. dr hab. Artur Krajewski – ASP Warszawa
 • dr hab. Rafał Pytel prof. uczelni – ASP Kraków
 • dr Janusz Janczy – ASP Kraków
 • dr Bartłomiej Węgrzyn – ASP Kraków
 • dr Jacek Dudek – ASP Kraków
 • dr Krzesimir Wiater – ASP Kraków
 • prof. Mariusz Białecki – ASP Gdańsk
 • Andrzej Dromert – ASP Kraków
 • dr Tomasz Kawełczyk – ASP Łódź

Wernisaż wystawy odbył się 24 września 2023 r o godz. 16.00 w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Na krawędzi2. Pogranicza po_rysunkowej przestrzeni
Muzeum Kresów w Lubaczowie
Jana III Sobieskiego 4, Lubaczów

Wernisaż wystawy: 24.09.2023 r., godz. 16.00
Czas trwania wystawy: 24.09.2023-30.11.2023 r.

do góry