Inne wystawy

1
  • miniatura
    Filename: KRYGIER-MINI.jpg
    Size: 67.59 KB
  • plakat
    Filename: grafika-1000.jpg
    Size: 281.46 KB

Muzeum Sztuki w Łodzi już 19 maja 2023 r. zaprezentuje w weneckim CREA Cantieri del Contemporaneo wystawę aktywnych konstrukcji przestrzennych prof. Stefana Krygiera – ucznia, współpracownika i mentora Władysława Strzemińskiego, wieloletniego nauczyciela akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, obecnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Wystawa organizowana jest z okazji setnej rocznicy urodzin artysty.

„Różne dziedziny sztuk wizualnych posiadają ten aspekt, dzięki któremu percepcja jest możliwa poprzez działanie formy, co sprawia, że wszystkie elementy dzieła znajdują się w określonym systemie konstrukcji architektonicznej – samej całości. Architektonika i jej elementy składowe są w ciągłym ruchu od początku istnienia sztuki”.

Stefan Krygier, 1987

„Ośrodek Kondensacji Formy stanowi otwartą strefę przestrzenną. Jako zbiór kształtów o określonym charakterze, jest punktem odniesienia dla odpowiadających im formą elementów ruchomych, które mogą być rozprzestrzenione poza obrębem ośrodka. Elementy te mogą być umieszczone w różnych sytuacjach – zarówno przez autora, jak i przez inne osoby. 

Rozprzestrzeniane elementy ośrodka stwarzają «Układ Otwartej Wyobraźni» i «Swobodnej gry». Zamiast ograniczonej strefy w plastyce proponuję ośrodek kondensacji formy, którego zakres działania nie jest ograniczony w czasie ani w przestrzeni. Integralne elementy ośrodka stają się własnością każdego. Strefa działania ulega ciągłemu rozprzestrzenianiu i obejmuje coraz to inne sytuacje, wynikające z aktywności uczestników gry”. 

Stefan Krygier

Kurator: Andrzej Biernacki
Współpraca: dr hab. Monika Krygier, prof. uczelni

Stefan Krygier (ur. 23 sierpnia 1923 w Łodzi, zm. 8 listopada 1997 tamże) – polski malarz, grafik, teoretyk sztuki, architekt i nauczyciel akademicki. Jeden z przedstawicieli grupy łódzkich awangardzistów należących do tzw. kręgu Władysława Strzemińskiego. 

Ukończył łódzką PWSSP (obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), gdzie studiował w latach 1945-50 na Wydziale Malarstwa oraz pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego na Wydziale Plastyki Przestrzennej. Następnie od 1957 prowadził pracownię grafiki użytkowej, a później artystycznej w macierzystej uczelni. W roku 1963 uzyskał dyplom architekta na Politechnice Warszawskiej; od 1975 roku pracował w Instytucie Architektury Politechniki Łódzkiej.

Już w czasie studiów łódzkich interesował się również teorią sztuki i zacieśnił swoją znajomość ze Strzemińskim, który wywarł znaczący wpływ na ukształtowanie się jego sztuki. Wspólnie opublikowali pracę teoretyczną „Widzenie gotyku” i współpracowali w realizacjach – jak sam artysta pisał – „o charakterze wystawienniczym i architektury wnętrz”. Stefan Krygier pomagał również Strzemińskiemu w najtrudniejszym dla niego okresie – do śmierci w 1952 roku. Zajmował się malarstwem, grafiką, działaniami na pograniczu form przestrzennych i environment. Samodzielnie zrealizował także projekty architektoniczne i urbanistyczne.

Był współzałożycielem powstałej w 1953 roku w Katowicach Grupy St-53, która uznawana jest za najwcześniejszą zapowiedź nowoczesności w życiu artystycznym Górnego Śląska. W grupie znalazł się wśród młodych ludzi, poszukujących malarzy i poetów, zbuntowanych wobec obowiązującego w sztuce dyktatu realizmu socjalistycznego (należeli do niej również między innymi Urszula Broll, Hilary Krzysztofiak, Zdzisław Stanek). Zainspirowała ich lektura powielanej domowym sposobem „Teorii widzenia” Strzemińskiego.

oprac. dr hab. Monika Krygier, prof. uczelni

Ośrodek Kondensacji Formy. Stefan Krygier
Centro di Condensatione della Forma
CREA Cantieri del Contemporaneo – Giudecca /Wenecja/ Vaporetto Redentore

Wernisaż wystawy: 19.05.2023 r. (piątek), godz.18:00
Czas trwania wystawy: 19.05-30.07.2023 r. 

do góry