Inne wystawy

1
  • miniatura
    Filename: miniaturka.jpg
    Size: 203.33 KB
  • plakat
    Filename: plakat 1000 mało tekstu.jpg
    Size: 279.88 KB

W Galerii Wozownia Uniwersytetu Łódzkiego od 24 listopada 2022 r. trwać będzie wystawa fotografii prof. Marka Domańskiego.

Wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą, dotyka wszystkich aspektów funkcjonowania ukraińskiego państwa i życia społecznego w Ukrainie. Trudne do oszacowania straty ponoszą również instytucje kultury. Rosjanie konsekwentnie niszczą i rabują muzea, uczelnie, galerie, biblioteki oraz inne instytucje kultury, co jest typowe dla strategii imperialnego podboju. Kultura w czasie konfliktu staje się bowiem równie ważnym narzędziem oporu jak działania militarne.

Marek Domański i Tomasz Ferenc oddali głos przedstawicielom ukraińskich instytucji kultury – przeprowadzili i zarejestrowali wywiady – m.in. z naukowcami, artystami i pracownikami administracji. Celem badaczy było wskazanie i ocenienie strat, jakie wskutek konfliktu ponoszą ukraińskie instytucje kultury.

Ich pracy terenowej towarzyszyła rejestracja fotograficzna i filmowa. Dokumentacja wizualna okazała się bowiem niezbędna, aby ukazać atmosferę miasta – to, w jaki sposób wojna ujawnia się w jego wyglądzie i funkcjonowaniu. Cześć zgromadzonego materiału składa się na wystawę „Ukraina. Lwów. 2022”.

Wraz z fotografiami autorzy zamieszczają fragmenty przeprowadzonych wywiadów, które eksponowane razem tworzą wizualny esej.

Wystawa została zrealizowana we współpracy z UŁ w ramach projektu „ART&SCIENCE” i towarzyszy międzynarodowej konferencji „Newukraine na UŁ: przebudowa Ukrainy w zmieniającej się Europie”.

Wernisaż odbędzie się 24 listopada 2022 r. o godz. 18.00.

Kurator: Tomasz Ferenc (Uniwersytet Łódzki)

Marek Domański | Ukraina. Lwów. 2022
Galeria Wozownia 1/5 Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Franciszkańska 1/5, Łódź

Wernisaż 24.11.2022, godz. 18.00.
Czas trwania wystawy: 24.11.2022–27.01.2023

do góry