Galeria Złota

1
  • miniatura
    Filename: miniaturka.jpg
    Size: 142.09 KB
  • plakat
    Filename: PLAKKAT WYSTAWA.jpg
    Size: 9600.41 KB

Cały najbliższy miesiąc Galeria Złota Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi gościć będzie Wystawę Prac Studentów Pracowni Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich dr Magdaleny Walczak. Uroczyste otwarcie odbędzie się 31 maja 2022 o godz. 11.00

Prace prezentowane na wystawie to (obok jednej propozycji dyplomowej) dorobek studentów zaczynających swoją drogę do zrozumienia i opanowania plastycznej formy przestrzennej. Z zagadnieniem formy, głównie w jej przestrzennej odsłonie, będą się przecież spotykać nieustannie podczas swojej twórczej aktywności, niezależnie od dziedziny, jaką będą się zajmować. Stąd niezwykle ważne jest, aby świadome, wrażliwe, a jednocześnie racjonalne kreowanie kształtu trójwymiarowego było obecne zarówno w fazie koncepcji, jak i podczas całego procesu realizacyjnego.

Ćwiczenia dotyczące takich zjawisk wydają się być niezbędne i niemal oczywiste na zajęciach w Pracowni Medalierstwa oraz Małych Form Rzeźbiarskich. Tematyka zadań semestralnych nastawiona jest w równej mierze na indywidualną kreacyjność, jak i pragmatyczne, obiektywne zastosowanie stworzonego artefaktu. Podejmując takie, zadanie studenci w praktyce przeżywają trudy i satysfakcję procesu twórczego, są sprawcami i świadkami zaistnienia ich pomysłu plastycznego w świecie materii. Technologia ceramiki, jakkolwiek podstawowa w tym ćwiczeniu, nie jest przez prowadzącego absolutyzowana – ma stanowić gruntownie przestudiowany przykład technologii składającej się na uniwersum sztuki i dizajnu. Podróż przez tę wybraną technologię ma z jednej strony uwrażliwić studentów na bogactwo tego uniwersum materii, z drugiej strony pokazać, że każda technologia domaga się respektowania obiektywnych reguł praktycznych, przestrzeganie których daje nam swobodę kreacyjną i skuteczność realizacyjną. Ta praktyka prawdopodobnie stanie się dla wielu absolwentów kierunku biżuteria Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi twórczą codziennością.

Większość rzeźb powstawała na drodze kolejno: rysunków koncepcyjnych, tworzenia  modeli w małej skali, a następnie rzeźbienia obiektu w skali docelowej. Tematyka obejmuje zagadnienia płaskorzeźby – plakieta, rzeźby pełnej – statuetka, obiekt dizajnerski, zabawka – układanka.

Wszystkie tego typu działania przestrzenne, przy swojej różnorodności, niekiedy nawet prostocie, mają fundamentalną cechę wspólną – rozwijają specyficzne kompetencje projektowe i realizatorskie, właściwe swoistej, odrębnej sferze twórczości – małej formie rzeźbiarskiej.

dr Magdalena Walczak

Wystawa Prac Studentów Pracowni Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich dr Magdaleny Walczak

Galeria Złota
Łódź, ul. Wojska Polskiego 121,
pawilon B, II piętro, korytarz

Wernisaż: 31 maja 2022, godz. 11.00

Wystawa czynna w dniach: 31 maja – 30 czerwca 2022 r.

do góry