Galeria Pixel

1
  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 64.48 KB
  • plakat
    Filename: plakat mały.jpg
    Size: 229.06 KB

Od 15 kwietnia 2023 roku w przestrzeni Galerii Pixel dostępna będzie kolejna wirtualna wystawa. Tym razem jest to twórczość dra Arkadiusza Polewki.

Galeria „Pixel” jest wyjątkową przestrzenią wystawienniczą łódzkiej ASP. Jej wyjątkowość polega na tym, że prezentowane są tu prace bezterminowo – galeria działa bowiem wyłącznie w przestrzeni internetu. Niezależnie od miejsca i czasu, w którym znajduje się odbiorca – możliwe staje się spotkanie tu i teraz, wykreowane na ekranie nośnika internetu.

Splatanie – tytuł nadany prezentowanemu wyborowi prac – wiąże się ze zbiorem esejów Tima Ingolda pod tytułem "Splatać otwarty świat". Zawarta jest w nich refleksja na temat linii i powierzchni oraz materialności i materii. Istotność tych zagadnień stała się dla mnie składową dociekań nad zjawiskami wyłaniania się i zanikania form w relacji do przestrzeni. Znacznie wcześniej nim przeczytałem tę książkę, interesującym wydało mi się zbadanie możliwości wyrażenia procesu przemieniania przestrzeni w formę. Urzeczywistnieniem, mogącym oddać ów stan, okazał się ślad – linia budująca wizualną strukturę pracy. Dzięki niej możliwym stało się splatanie płaszczyzn i powierzchni oraz wydobywanie z nich stanów przestrzeni generujących formy. Uzyskany w tym procesie linearyzm, będący skutkiem użytego przez mnie narzędzia, nierzadko przekracza granicę pomiędzy rysunkiem a obrazem. W warstwie tematycznej odnoszę te działania do historycznie eksplorowanych tematów takich jak: martwa natura, pejzaż, postać czy też portret. Na tak zarysowane warstwy staram się nałożyć filtr współczesności – tego co tu i teraz” – mówi Arkadiusz Polewka.

O artyście:

Arkadiusz Polewka – urodził się w 1966 roku w Szczecinie. Jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w zakresie architektury w pracowni prof. Jana Tarczyńskiego. Ukończył również studia podyplomowe w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w zakresie dyscyplin wizualnych w architekturze w pracowni prof. Michała Jędrzejewskiego  wraz z aneksem z rysunku i malarstwa w pracowni prof. Leszka Mickosia. Tytuł doktora uzyskał na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Od 2018 roku pełni funkcję adiunkta na Wydziale Architektury w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Realizuje twórczość w zakresie rysunku, instalacji i architektury. Uczestniczy w warsztatach, sympozjach, wystawach krajowych i zagranicznych.

Link do wystawy: youtu.be

Wystawa prezentowana będzie od 15 kwietnia 2023 roku. 

Kurator wystawy: dr hab. Robert Jundo
Autor identyfikacji wizualnej wystawy: dr hab. Robert Jundo

do góry