Galeria Pixel

0
  • miniatura
    Filename: 540x277.jpg
    Size: 41.56 KB

Galeria PIXEL Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi zaprasza do oglądania wystawy online „szkicownik głubczycki”, prezentującej rysunek prof. Zdzisława Wiatra.

Wystawa prezentowana będzie od 1 marca 2023 r.

Zdzisław Wiatr

Ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach, gdzie w 1986 uzyskał dyplom z wyróżnieniem. W latach 1986-1987 był stypendystą ministra kultury i sztuki. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Plastyki Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Swoje prace wystawiał na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju (m.in. na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie w latach 1991 i 2003 czy Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach w roku 2003) oraz za granicą, m.in. w Finlandii i Czechach. Nagrody: wyróżnienia na Międzynarodowej Wystawie Małych Form w Toronto w 1989 i 1991 roku; wyróżnienie, „Misterium cierpienia - misterium odkupienia", 2005; nagroda równorzędna, „Gdy słowo staje się obrazem", 2006.

Link do wystawy: youtu.be

Kurator wystawy: dr hab. Robert Jundo
Autor identyfikacji wizualnej wystawy: dr hab. Robert Jundo

do góry