Galeria OdNowa

2
 • miniatura
  Filename: BRZEGOWY_miniatura www ASP.jpg
  Size: 55.95 KB
 • plakat
  Filename: BRZEGOWY maly podglad.jpg
  Size: 218.72 KB
 • 1.jpg
  Filename: 1.jpg
  Size: 114.11 KB
 • 2.jpg
  Filename: 2.jpg
  Size: 140.89 KB
 • 3.jpg
  Filename: 3.jpg
  Size: 185.19 KB
 • 4.jpg
  Filename: 4.jpg
  Size: 138.28 KB
 • 5.jpg
  Filename: 5.jpg
  Size: 200.75 KB
 • 6.jpg
  Filename: 6.jpg
  Size: 177.25 KB
 • 7.jpg
  Filename: 7.jpg
  Size: 74.25 KB
 • 8.jpg
  Filename: 8.jpg
  Size: 137.56 KB

Maj w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi będzie bogaty w wydarzenia kulturalne i artystyczne. Jedną z propozycji będzie najnowsza wystawa w Galerii OdNowa, prezentująca projekt – realizację site-specific – dr. hab. Andrzeja Brzegowego, prof. UTH, nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Wernisaż odbędzie się 9 maja 2023 r. o godz. 14.00. 

Projekt ten to próba przestrzenno-graficznej transpozycji na język plastyczny jednego z najważniejszych problemów współczesnego świata, jakim jest relacja człowieka do natury. Użycie czarnego koloru zestawionego z bielą ścian galerii, formowanego w wyraźne znaki plastyczne (linia, plama, punkt) oraz wyznaczany przez nie rytm w założeniu mają budować przestrzeń o zdecydowanych kontrastach, sygnalizujących stan zagrożenia. O jego rodzaju powinna świadczyć czarna, połyskująca materia, z której wykonana jest całość kompozycji.

„Nasz świat jest pełen kontrastów. Chcemy żyć coraz lepiej, wygodniej, przyjemniej, widząc w tym jedyną drogę do szczęścia. To tworzy koniunkturę, napędza przemysł. Jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie niesie to sprzężenie, jednak spełnianie własnych pragnień jest ważniejsze. Jako społeczność, staramy się przeciwdziałać skutkom uprzemysłowienia i nawet wydaje nam się, że robimy wiele, aby im zapobiegać. Dla całości problemu ma to tylko symboliczne znaczenie. Wydaje się, że świat zmierza w jednym kierunku, raczej bez oglądania się na skutki (na to mogą sobie pozwolić tylko bardzo bogate społeczeństwa, a tych jest jednak bardzo mało).

Projekt «Bez tytułu (Odwrócenie)» jest zbudowany w taki sposób, by sygnalizować istnienie dwóch światów; tego, w którym żyjemy na co dzień, w miarę bezpiecznego, stabilnego i zewnętrznego, niedostrzeganego lub często spychanego poza świadomość (bo to mogłoby wywołać lęk), związanego z przeczuwanym złem, jakie wyrządzamy naturze swoim istnieniem. Dodatkowym elementem mającym wywołać niepokój, myśli, że znajdujemy się w przestrzeni niejednoznacznej, jest zakłócenie odczucia grawitacji, poprzez zasugerowanie tego sprzecznym z nią układem elementów plastycznych.

To także odniesienie (w dalszym planie) do sytuacji, w jakiej znajduje się człowiek studiujący sztuki plastyczne. Lata spędzone w murach uczelni odsuwają od większości problemów życia społecznego i budują zafałszowany obraz rzeczywistości. «Bez tytułu (Odwrócenie)» można więc odbierać jako swego rodzaju przestrogę przed zbyt szczelnym oddzieleniem świata sztuki od świata zewnętrznego. To w końcu on jest miejscem «docelowym» każdego studenta”

- Andrzej Brzegowy.

Andrzej Brzegowy – urodzony 15 lutego 1962 roku w Radomiu. W latach 1977-1982 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach, gdzie uzyskał dyplom z konserwacji rzeźby. Studiował w latach 1987-1992 na Wydziale Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi). Dyplom zrealizował w 1993 roku w Pracowni Drzeworytu prof. Andrzeja Bartczaka, natomiast aneks – w Pracowni Malarstwa prof. Juliusza Narzyńskiego. W 1994 roku został zatrudniony w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu) w Katedrze Wychowania Plastycznego. W 2013 roku, po uzyskaniu habilitacji, objął stanowisko profesora nadzwyczajnego UTH. Obecnie prowadzi zajęcia z rysunku i grafiki warsztatowej na Wydziale Sztuki macierzystej uczelni. Brał udział w około 80 wystawach zbiorowych (w tym Niemczech, Czechach, Słowacji, Szwajcarii, na Litwie) oraz zorganizował 11 wystaw indywidualnych (m.in. w Sieradzu, Kielcach, Busku-Zdroju, Sandomierzu, Łodzi, Radomiu, Przemyślu, Krakowie czy Ostrowcu Świętokrzyskim). Realizuje twórczość w zakresie malarstwa, grafiki, rysunku i rzeźby.

Kurator wystawy: dr hab. Andrzej Brzegowy, prof. UTH
Autorka identyfikacji graficznej wystawy: dr Karolina Grudzińska

Bez tytułu (Odwrócenie). Andrzej Brzegowy
Galeria OdNowa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
II piętro, pawilon E, sala 261
Wernisaż: 9.05.2023, godz. 14.00
Czas trwania: 9-27.05.2023 r. 

do góry