Galeria ASP Piotrkowska 68

1

„INTERFERENCES, beyond horizons”, autorstwa chilijskich artystów Móniki Bengoa, Danilo Espinozy, Ricardo Fuentealby-Fabio, Marceli Moncady i Ivána Zambrano, to projekt badający złożony związek między pojęciem egzotyki i natury w Ameryce Łacińskiej oraz jego wpływem na tożsamość kulturową.

Projekt ten uznaje szeroką różnorodność ekologiczną regionu oraz wielorakie perspektywy i kosmowizje, które współistnieją z zachodnimi wpływami kulturowymi, które historycznie były zorientowane głównie na rozwój gospodarczy i technologiczny. Wpływ zachodniego spojrzenia odcisnął głębokie piętno na postrzeganiu Ameryki Łacińskiej, utrwalając przez wieki egzotyczny obraz regionu, przekonanie, że jesteśmy dziwnym i odmiennym miejscem, które służyło uzasadnieniu narzucania zewnętrznych modeli kulturowych.

W budowaniu tego egzotycznego wizerunku centralnym elementem była natura. Dżungla amazońska, Andy, lasy mgłowe i regiony przybrzeżne zostały przedstawione jako przestrzenie pełne życia, kolorów i ruchu, ale także niebezpieczeństw i zagrożeń. Egzotyczna, enigmatyczna i dzika natura, często postrzegana jako niezbadane terytorium pełne tajemnic, kontrastów i sprzeczności, ukształtowała reprezentację, która utrudniała głębsze i pełne szacunku zrozumienie naszych kultur i społeczeństw.

Wystawa, poprzez różne propozycje artystyczne, stara się pozostać przestrzenią oporu wobec homogenizacji kulturowej, kwestionując stereotypy zakorzenione w tradycyjnej wizji regionu. Każda praca stanowi odpowiedź na to uproszczenie, zachęcając do refleksji z nowej perspektywy, która pozwala nam odkrywać wiele aspektów natury i różne sposoby jej interpretacji.

Wystawa w Galerii ASP przy ul. Piotrkowskiej 68 obejmuje prace, które kwestionują zachodnie paradygmaty naukowe dotyczące natury, a także głębokie refleksje na temat kulturowego zawłaszczania i estetycznego doceniania środowiska naturalnego. Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni, która sprzyja bardziej autentycznemu i zróżnicowanemu zrozumieniu natury i jej związku z kulturą. Takie podejście wzmacnia nieodłączny związek między Ameryką Łacińską a jej środowiskiem naturalnym, jednocześnie kwestionując historyczne postrzeganie, które ukształtowało jej reprezentację.

Uczestnicy wystawy: Mónica Bengoa, Danilo Espinoza, Iván Zambrano, Ricardo Fuentealba-Fabio, Marcela Moncada

dr hab. Tomasz Matuszak, prof. uczelni

Mónica Bengoa – jest artystką wizualną, profesorem zwyczajnym w Szkole Artystycznej Katolickiego Uniwersytetu Chile. Uzyskała tytuł magistra sztuk wizualnych na Universidad de Chile. Od 1993 roku, kiedy to uzyskała dyplom z wyróżnieniem w dziedzinie sztuki, w zakresie grafiki, na Katolickim Uniwersytecie w Chile, pracuje jako nauczyciel w macierzystej uczelni, realizując zajęcia dydaktyczne w obszarze twórczości artystycznej.

Danilo Espinoza Guerra – jest artystą wizualnym i profesorem zwyczajnym w Szkole Artystycznej Katolickiego Uniwersytetu Chile. Uzyskał doktorat w dziedzinie sztuk pięknych na Politechnice w Walencji w Hiszpanii, a stopień w dziedzinie sztuki na Pontificia Universidad Católica de Chile. Od 1997 roku, w którym ukończył studia artystyczne na specjalizacji rysunek na Katolickim Uniwersytecie w Chile, pracuje jako nauczyciel w tej samej instytucji, szczególnie w obszarze rysunku, kreacji i produkcji artystycznej. Jego badania artystyczne skupiają się głównie na rewizji kategorii kulturowych, takich jak pamięć, tożsamość i prawa człowieka.

Ricardo Fuentealba-Fabio  artysta wizualny i profesor w Szkole Artystycznej Katolickiego Uniwersytetu Chile (PUC); stopień doktora sztuk pięknych na Uniwersytecie w Barcelonie w 2007, i staż podoktorski w Chicano Art na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis w 2014, prezentował wyniki swoich poszukiwań wizualnych na arenie międzynarodowej. W Chile jego prace prezentowane były na niezliczonych wystawach zbiorowych i indywidualnych w czołowych ośrodkach kulturalnych i muzeach narodowych.

Marcela Moncada – artystka wizualna; licencjat na Katolickim Uniwersytecie Chile, a stopień magistra sztuki ze specjalizacją na Uniwersytecie Sztuk Wizualnych w Chile. Od 2008 roku pracuje jako pracownik naukowy w Szkole Artystycznej Katolickiego Uniwersytetu Chile w obszarze fotografii cyfrowej i analogowej. Jej produkcja artystyczna obejmuje różnorodne projekty, w tym animację, obraz cyfrowy, fotografię i wideo. Jej obecne badania skupiają się głównie na percepcji koloru i jego symbolicznym ładunku.

Iván Zambrano Downing – jest artystą wizualnym, profesorem w Szkole Artystycznej Katolickiego Uniwersytetu Chile. Uzyskał tytuł magistra sztuki na Katolickim Uniwersytecie Chile oraz tytuł licencjacki w dziedzinie malarstwa na tym samym uniwersytecie. Od 1995 wykłada w Szkole Artystycznej Pontificia Universidad Católica de Chile, poświęconej malarstwu oraz tworzeniu i produkcji dzieł sztuki. Jego zainteresowania dyscyplinarne skupiają się na przejściach od malarstwa do innych dyscyplin i trójwymiarowości. W trójwymiarowości nawiązuje szczególne połączenie z przedmiotem, chcąc uwrażliwić naszą relację z otaczającym nas światem materialnym.

Pełne biogramy twórców

INTERFERENCES – beyond horizons
Galeria ASP ul. Piotrkowska 68

Wernisaż wystawy: 6.06.2024 r., godz. 18.00
Czas trwania wystawy: 6-24.06.2024 r.

Galeria ASP czynna:
wtorek–piątek, godz. 11:00-18:00
sobota, godz. 11:00-15:00

Wstęp wolny

do góry