Galeria Archiwum

2

Projekt „Dwadzieścia sześć obrazków różnej wyobraźni” jest kolektywnym projektem malarskim zainicjowanym przez prowadzących „Pracownię Malarstwa i Działań Interdyscyplinarnych”, który doskonale wpisuje się w część procesu dydaktycznego realizowanego w tej Pracowni.

Bezpośrednią inspiracją dla tytułu wydarzenia był wpis do dokumentu notarialnego, tzw. „spisu”, który dokonywano w celach spadkowych po śmierci zamożniejszych mieszczan. W jednym z takich dokumentów upoważniony taksator użył do opisu części masy spadkowej następującego wyrażenia „[…] obrazów mniejszych, jak i większych w ramach za szkłem różnej wyobraźni”, których w całym domu było dwadzieścia sześć. Frazę tę, w nieco zmienionej wersji, uznaliśmy za odpowiednią dla tytułu wystawy, ale przede wszystkim za doskonałą inspirację do projektu dydaktycznego.

Podstawą wyboru treści zestawu prac malarskich składających się na ten projekt został jednak inny dokument spisany w obecności notariusza, Kajetana Szczawińskiego, dokonany w Łodzi w kwietniu 1859 roku. Stanowił on wycenę masy spadkowej po Aleksandrze S., łódzkim mieszczaninie, który zmarł trzy lata wcześniej w wyniku obrażeń po wypadku przy wyrębie lasu.

Dzisiejsze wyobrażenia studentów o zawartych w spisie przedmiotach (czasami o nieoczywistych nazwach i przeznaczeniu) tworzą spójny projekt, w którym nadrzędnym celem było takie pokierowanie procesem dydaktycznym, aby relacja przedmiot-forma znalazły najbardziej adekwatny, interesujący i osobisty wyraz.

Jesteśmy przekonani, że wystawa dyskretnie wpisuje się w finał obchodów rocznicy 600-lecia uzyskania praw miejskich przez Łódź.

prof. Piotr Stachlewski
dr Ola Kozioł

Kuratorzy wystawy: prof. Piotr Stachlewski, dr Ola Kozioł
Autorzy identyfikacji wizualnej wystawy: Julia Grygorczyk i Wiktor Bienias 

Dwadzieścia sześć obrazków różnej wyobraźni
Galeria Archiwum
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121, Łódź
Budynek CNiS, II piętro

Wernisaż: 10 maja 2024 r., godz. 12.00
Wystawa czynna w dniach: 10-30.05.2024 r. 

do góry