Galeria 144 Grafiki

1
  • miniatura
    Filename: 540.jpg
    Size: 55.1 KB
  • plakat
    Filename: dominik Włodarek – plakat.jpg
    Size: 424.34 KB

Galeria 144 Grafiki zaprasza na wernisaż prac Dominika Włodarka. Otwarcie odbędzie się 18 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 13.00.

Dominik Włodarek - (ur. 1976) w 2002 roku uzyskał tytuł magistra sztuki na Wydziale Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od listopada 2007 do stycznia 2008 oku studiował w Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts w Paryżu. W 2010 roku uzyskał tytuł magistra sztuki na Wydziale Grafiki Fińskiej Akademii Sztuk Pięknych w Helsinkach (Kuvataideakatemia).

Od listopada 2012 roku pracuje jako asystent dydaktyczny (od 2021 - adiunkt) w Pracowni Wklęsłodruku na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2018 roku uzyskał tytuł doktora sztuk pięknych. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP), Związku Grafików Fińskich (STG), Stowarzyszenia Artystów Fińskich (STS), Stowarzyszenia Artystów Helsinkach (HTS).

Dominik Włodarek jest autorem 16 wystaw indywidualnych (ośmiu w Polsce oraz ośmiu w Finlandii). Brał również udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w Polsce, Finlandii, Chinach, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Portugalii, Chorwacji, Estonii, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Serbii oraz w Białorusi.

W 2019 roku zdobył I nagrodę w kategorii rysunek, grafika na III Triennale Sztuki Pomorskiej w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, jak również Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku podczas 5. edycji Gdańskiego Biennale Sztuki w Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz II Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie Pomorska Grafika Roku, organizowanym przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. W 2020 roku otrzymał wyróżnienie – medal honorowy na XXVI Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Muzeum Zamkowym w Malborku. W 2007 roku zdobył I nagrodę w fińskim konkursie artystycznym „Diners Club Taidetta Kaupungilla” („Sztuka w Mieście”) w Helsinkach.

Dominik Włodarek był stypendystą Rządu Fińskiego (CIMO 2004, 2005) oraz wielu fińskich organizacji wspierających twórczość artystyczną: Stypendium dla młodych artystów Finnish Art Society (2007); Stypendium Rady Artystów Regionu Uusimaa (The Arts Council of Uusimaa, 2007); Grant Artystyczny Państwowej Rady Sztuk Pięknych (State Fine Arts Comission) (2009); Stypendium Artystyczne Miasta Helsinki (City of Helsinki Artist Grant ) (2009); Stypendium Artystyczne Fundacji im. Alfreda Kordelina (Alfred Kordelin Foundation, 2010); Stypendium Artystyczne Fundacji Paulo (The Paulo Foundation, 2011); Stypendium Artystyczne Fińskiej Centralnej Rady Sztuki (TKT, 2012); Stypendium Artystyczne Finnish Cultural Foundation (SKR, 2013).

Prace Dominika Włodarka znajdują się w kolekcji sztuki Rządu Fińskiego (State Art Deposit Collection) oraz w wielu innych prestiżowych kolekcjach w Polsce i za granicą.

Kurator wystawy: dr hab. Paweł Kwiatkowski
Identyfikacja graficzna: dr hab. Paweł Kwiatkowski

Dominik Włodarek
Galeria 144 Grafiki
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121, III piętro

Wernisaż: 18.01.2023 r., godz. 13.00
Czas trwania wystawy: 18.01-20.03.2023

do góry