Członkowie Rady Uczelni

0

Członkowie Rady Uczelni

  • miniatura
    Filename: lesnikowski.jpg
    Size: 107.33 KB

Kulturoznawca, krytyk sztuki, kurator. Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. Adiunkt w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Autor książek: Czytanie sztuki: postawy – interpretacje, Galeria Amcor Rentsch, Łódź 2006, Czytanie sztuki: postawy – interpretacjeDekada druga, Galeria Amcor, Łódź 2016, redaktor i współredaktor innych wydawnictw z zakresu sztuk plastycznych, literatury i teatru.  

Jego recenzje i artykuły publikowały m.in. „Dialog”, Kwartalnik kulturalny „Opcje”, Kwartalnik literacki „Fa-Art”, „Text & Cover”, „Art & Business”, „Spotkania z Zabytkami”, „Tygiel Kultury”, „Zeszyty ASP w Łodzi”, „Études théâtrales Université Catholique de Louvain” (Belgia), „Pijpelogische Kring Nederland” (Holandia), „Art History & Criticism”(Litwa).

Autor ok. 150 tekstów krytycznych oraz recenzji zamieszczanych w katalogach i innych wydawnictwach licznych galerii w Polsce. Stały współpracownik Galerii Amcor w Łodzi. Od 1978 roku aktor, a od 1980 roku Kierownik Artystyczny Teatru „Pstrąg-Grupa ’80”. Reżyser, autor bądź współautor scenariuszy, scenografii, oprawy muzycznej większości jego kreacji. Występy w Polsce, na Litwie, we Włoszech, we Francji, w Belgii, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Uhonorowany Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Członek Rady Uczelni ASP w Łodzi w kadencji 2021-2024.

do góry