Inne wystawy

1
  • miniatura
    Filename: banerek.jpg
    Size: 145.82 KB
  • plakat.jpg
    Filename: plakat.jpg
    Size: 401.12 KB

„Przestrzenie nienaruszalne” to wystawa rzeźby prezentująca prace dwojga artystów: Magdaleny Szadkowskiej i Jarosława Borka - nauczycieli akademickich Instytutu Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Ekspozycję będzie można oglądać od 12 stycznia 2023 r. w Galerii Biblio Art Politechniki Łódzkiej (ul. Wólczańska 223). 

Tytuł wystawy bezpośrednio odnosi się do zależności relacji między nimi, dualizmu wynikającego z wzajemnych działań i interakcji. Przestrzenie nienaruszalne to strefy intymne obojga sylwetek artystycznych, które istnieją, stanowiąc zrównoważony byt pełen współzależności wynikających z zobowiązań moralnych, potrzeby poznania i akceptacji. Akceptacji praw nienaruszalnych, czyli takich, bez których jedna ze stron nie jest w stanie naturalnie funkcjonować, tworząc tym samym równowagę pomiędzy twórcami.

Prezentowane na wystawie rzeźby, których forma oparta jest na geometrii koła, miały swój początek w monumentalnej realizacji rzeźbiarskiej, która powstała w ramach Międzynarodowego Festiwalu Rzeźby Miast Siostrzanych Chengdu w 2018 roku w Chinach.

Po osiągnięciu swego rodzaju ideału – stworzeniu wymarzonej rzeźby plenerowej mierzącej 8 metrów wysokości i ważącej ponad 9 ton, której forma oparta była na współistnieniu dwóch symbolicznych półokręgów, rozpocząłem proces analizy swoistego DNA tego projektu. Kolejne kompozycje poruszały zatem temat dekonstrukcji koła. Dalszy proces polegał na rozbiciu „ideału” i poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co się za nim kryje. W ten sposób powstała „Kompozycja bez koła” z 2020 roku – czarna forma swoim charakterem nawiązująca do kultury dalekiego wschodu.

Cykl rzeźb z 2021 roku pod nazwą „Cztery smutki”, w skład którego wchodziły kolejno prace: „Gniew”, „Żal”, „Cisza” i „Pustka” (na wystawie obejrzymy dwie z nich) to reakcja na dotkliwe wydarzenia życia prywatnego. W kompozycji tych rzeźb wykorzystano rozpad idealnego kręgu na cztery przenikające się części. Natomiast tegoroczne realizacje: „Laboratorium wspomnień” i „Sny na jawie” to swego rodzaju rozliczenie przeszłości, symboliczne zamknięcie wspomnień w szklanych kapsułach oraz powidoki (negatywy) wcześniej wykorzystywanych motywów ćwierci koła. To notatka w pomiętej karcie pamiętnika lub zapisy wspomnień pojawiających się w snach mętnie pomieszanych z rzeczywistością. „Przestrzenie nienaruszalne” z mojej perspektywy to wystawa o charakterze osobistego oczyszczenia.

Jarosław Borek
Pracownia Małej Formy Rzeźbiarskiej

Wystawa zaprezentuje również cykl rzeźb, których wspólnym mianownikiem jest szeroko pojęte doświadczanie rzeczywistości. Punktem wyjścia idei budowania obiektów emocjonalnych była kolekcja doktorska Magdaleny Szadkowskiej z roku 2020 „E( ) MOTION – Obiekty emocjonalne wobec potrzeb społecznych Pokolenia Y”, będąca efektem badania socjokulturowego o charakterze empirycznym.

Kolekcja powstała w ścisłej współpracy z grupą osób reprezentujących różne zawody, zainteresowania i style życia, których łączyła wspólna pasja do biegania oraz różne cechy generacyjne. Kolekcja stanowi zapis doświadczeń tych osób, ich przeżyć o charakterze zmysłowym oraz psychologicznym, będących odzwierciedleniem przyczyn, procesu i celu uprawiania tej dyscypliny sportu  i sposobu rekreacji. To emocje bezpośrednich odbiorców kolekcji stały się tworzywem działań twórczych w efekcie ścisłego dialogu i współpracy podczas budowania kolekcji. Kształty obiektów emocjonalnych są transformacją ich tras biegowych, mierzonych i rejestrowanych przez aplikacje do biegania. Zastosowane rodzaje tworzywa wydobywają istotę haptycznych doświadczeń i stanowią symboliczny wyraz cech pokoleniowych. Odnoszą się do potrzeby doświadczania ponad posiadanie. Materią jest papier codziennego użytku i jego pochodne uzupełnione elementami srebra i mosiądzu.

Opracowanie technologiczne pozwalające na stworzenie ruchomych kompozycji pozwoliło osiągnąć całościowy wyraz kolekcji, tj. wzbogacić ją o aspekt czasu, ruchu, dynamiki i emocji. Tak rozumiany proces tworzenia jako barometr doświadczania poprzez zmysły i emocje stworzył grunt do dalszych działań rzeźbiarskich, które podejmują aspekt doświadczania w ujęciu osobistym, transkulturowym i globalnym.

Bezpośrednim rozwinięciem tej idei jest wielkoformatowa rzeźba plenerowa „The Way”, która w styczniu 2022 r. stanęła w parku Tianfu Greenway w Chengdu w Chinach. W aspekcie skali (4,5 x 4,5 x 2,7 m, 42 tony) stanowi ona kontrast i przełom w twórczości Magdaleny Szadkowskiej  i otwiera cykl realizacji na ten temat (The Way miniatura, „Ostrakrawędź”). Jednocześnie daje początek kolekcji „Imagineskopy”, która jest wyjściem z doświadczania zmysłami w doświadczanie za pomocą wyobraźni.

dr Magdalena Szadkowska
Pracownia Rzeźby i Działań w Przestrzeni Intermedialnej

Kuratorzy wystawy: Magdalena Szadkowska i Jarosław Borek 
Autor identyfikacji wizualnej wystawy: Jarosław Borek

Przestrzenie nienaruszalne
Galeria Biblio-Art
ul. Wólczańska 223, Łódź

Wernisaż wystawy: 12.01.2023 r., godz. 13.00
Czas trwania wystawy: 12.01. - 10.02.2023 r.

do góry