Ogłoszenia

0

I termin

Czerwiec | 25 czerwca – 01 lipca 2024 r.

Termin umieszczania prac w Wirtualnym Dziekanacie | do 03 czerwca 2024 r.

Ustalone terminy są nieprzekraczalne!


II termin

Wrzesień | 16 - 20 września 2024 r.

Termin umieszczania prac w Wirtualnym Dziekanacie | do 25 sierpnia 2024 r.

Ustalone terminy są nieprzekraczalne!


Studenci zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Kierunkowego Regulaminu Prac Dyplomowych, który znajduje się na stronie:

Podane powyżej terminy umieszczania prac w Wirtualnym Dziekanacie są ostateczne.

Terminy dyplomów zgodnie z Regulaminem Studiów:

  1. I termin – po zakończeniu podstawowej sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim
    (zgodnie z kalendarzem akademickim);
  2. II termin – po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej po semestrze letnim
    (zgodnie z kalendarzem akademickim);

Termin przesyłania kart tematów dyplomowych:

  • Wersja elektroniczna przez Wirtualny Dziekanat oraz papierowa | 20.12.2023 r.
  • Dla studentów wznawiających się na semestr dyplomowy | do 12 marca 2024 r.

Formularz dostępny na stronie:

do góry