Informujemy, że osoby, które będą przystępowały do egzaminu dyplomowego  (studiów licencjackich i studiów magisterskich) mają możliwość zasięgnięcia konsultacji językowej odnośnie angielskich tłumaczeń tytułów swoich prac dyplomowych. Wprzypadku wątpliwości co do poprawności językowej własnego tłumaczenia, proszę o przesłanie tytułu polskiego oraz propozycji jego angielskiej wersji do Pani Magdaleny Maciaszczyk z Biura ds. Wymiany Międzynarodowej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mail z prośbą o ewentualną korektę można wysyłać na podany adres najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem przekazania tytułu promotorowi pracy.


Uwaga dyplomanci!
Prace dyplomowe oraz oświadczenia składane będą tylko w wersji elektronicznej poprzez wirtualny dziekanat (zakładka dyplom)

Instrukcja dla dyplomanta – składanie pracy dyplomowej w wirtualnym dziekanacie


Zarządzenie nr 50/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie: wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem do dyplomu, ich odpisów oraz wysokości opłat pobieranych za ich wydanie

Wniosek dla studentów, którzy wznowili lub rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych

Wniosek dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 o wydanie dodatkowych odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych

Zarządzenie nr 90/2021 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi z dnia 17.09.2021 r.

w sprawie: sposobu i szczegółowych warunków składania prac dyplomowych

Procedura antyplagiatowa

Standardy pracy teoretycznej

Maksymalny rozmiar pliku z pisemną (teoretyczną) częścią pracy dyplomowej nie może przekraczać 20 MB. W przypadku jeżeli praca dyplomowa jest większa należy zamieścić kilka plików, z których żaden nie może być większy niż 20 MB, a ich suma nie może przekroczyć 60 MB. Plik/i, należy zapisać w formacie PDF.

Zarządzenie Nr 64/2022 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów w tym egzaminów dyplomowych przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej

do góry