Senat

0

 Lista członków Senatu
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
na kadencję 2020-2024

 1. dr hab. Przemysław Wachowski – Rektor
 2. prof. Janusz Antoszczyk
 3. dr Maciej Bohdanowicz
 4. prof. Andrzej Boss
 5. dr Dagmara Bugaj
 6. Dominika Bulicz
 7. dr hab. Lidia Choczaj, prof. uczelni
 8. dr hab. Jarosław Chrabąszcz, prof. uczelni
 9. dr hab. Artur Chrzanowski, prof. uczelni
 10. dr hab. Małgorzata Czudak, prof. uczelni
 11. dr Rafał Dobruchowski
 12. dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. uczelni
 13. prof. Marek Domański
 14. Agnieszka Fajfrowska
 15. Cezary Izydorczyk
 16. mgr Agata Janik-Kosmynka
 17. prof. Dariusz Kaca
 18. dr Magdalena Kacperska
 19. prof. Gabriel Kołat
 20. Marta Kosior
 21. Mikołaj Kozłowski
 22. Krzysztof Kubiś
 23. dr hab. Piotr Kucharski, prof. uczelni
 24. Yana Kucher
 25. dr hab. Maciej Rawluk, prof. uczelni
 26. dr Michał Rybiński
 27. Zuzanna Sablik
 28. prof. Dorota Sak
 29. prof. Marek Sak
 30. Aleksander Siąkała
 31. mgr Katarzyna Siennicka
 32. dr hab. Robert Sobański, prof. uczelni
 33. dr hab. Rafał Sobiczewski, prof. uczelni
 34. dr hab. Magdalena Soboń, prof. uczelni
 35. prof. Piotr Stachlewski
 36. dr hab. Przemysław Tomaszewski, prof. uczelni
 37. dr hab. Agnieszka Wasiak, prof. uczelni
 38. dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prof. uczelni
 39. dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. uczelni
 40. dr Anna Wrzesień

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia:

dr Maciej Bohdanowicz

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

dr Małgorzata Walaszczyk

Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji

dr hab. Joanna Trzcińska, prof. uczelni

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

dr hab. Przemysław Tomaszewski prof. uczelni

Rzecznik dyscyplinarny ds. doktorantów

dr hab. Rafał Sobiczewski prof. uczelni

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów

dr hab. Marta Tomczyk prof. uczelni


Komisja do spraw budżetu i finansów:

 • dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prof. uczelni – przewodnicząca;
 • dr Michał Rybiński;
 • dr hab. Olga Podfilipska-Krysińska, prof. uczelni;
 • mgr Anna Tomańska – kwestor

Komisja wydawnicza:

 • dr hab. Krzysztof Tyczkowski, prof. uczelni – przewodniczący;
 • dr Karolina Grudzińska;
 • dr Anna Wrzesień; 
 • dr hab. Rafał Sobiczewski, prof. uczelni;
 • Karolina Kozera.

Komisja do spraw programu nauczania:

 • dr hab. Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska, prof. uczelni – przewodnicząca;
 • dr hab. Anna Miarka, prof. uczelni;
 • dr Maciej Bohdanowicz;
 • dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. uczelni;
 • dr hab. Alicja Habisiak-Matczak, prof. uczelni.

Komisja do spraw regulaminu studiów:

 • dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. uczelni - przewodnicząca;
 • dr Tomasz Kawełczyk;
 • dr hab. Anna Miarka, prof. uczelni;
 • prof. dr hab. Mariusz Włodarczyk;
 • mgr Agnieszka Dolata;
 • vacat studencki.

Komisja do dokonywania oceny nauczycieli akademickich, która składa się z:

 • Komisji ds. Oceny Kadry Akademii;
  1. dr hab. Andrzej Michalik, prof. uczelni – przewodniczący;
  2. prof. dr hab. Piotr Stachlewski;
  3. dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. uczelni;
  4. dr Beata Marcinkowska;
  5. dr Maria Wiatrowska-Żurawska.
 • Odwoławczej Komisji ds. Oceny Kadry:
  1. dr hab. Jarosław Chrabąszcz, prof. uczelni - przewodniczący;
  2. dr hab. Maciej Rawluk, prof. uczelni;
  3. dr Joanna Paljocha;
  4. dr Marcin Mielczarek;
  5. dr Tomasz Kawełczyk.
 • Komisji ds. Oceny kadry w Bibliotece Akademii:
  1. dr Karolina Stanilewicz – przewodnicząca;
  2. dr hab. Agnieszka Wasiak, prof. uczelni;
  3. dr hab.Agata Stępień, prof. uczelni;
  4. dr hab. Witold Warzywoda, prof. uczelni;
  5. mgr Katarzyna Wolska.

Komisja do spraw statutu:

 • dr hab. Przemysław Tomaszewski, prof. uczelni - przewodniczący;
 • prof. dr hab. Piotr Stachlewski;
 • dr hab. Piotr Kucharski, prof. uczelni.;
 • dr Małgorzata Górska-Ogórek;
 • mgr Elżbieta Rodzeń-Leśnikowska;

Komisja do spraw etyki:

 • prof. dr hab. Sławomir Ćwiek - przewodniczący;
 • prof. dr hab. Krystyna Czajkowska;
 • prof. dr hab. Janusz Antoszczyk;
 • dr hab. Jakub Balicki, prof. uczelni;
 • mgr Karol Janiak.

Komisja dyscyplinarna do spraw studentów: 

 • dr hab. Tomasz Matuszak, prof. uczelni;
 • dr Dagmara Bugaj;

Odwoławcza komisję dyscyplinarna do spraw studentów:

 • prof. dr hab. Dariusz Kaca;
 • dr Piotr Skowron;
 • dr Dominika Drezner-Ilczuk.

Komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów: 

 • prof. dr hab. Dorota Sak;
 • dr hab. Piotr Ciesielski, prof. uczelni;
 • dr Michalina Owczarek-Siwak.

Odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów: 

 • dr Katarzyna Caban-Piaskowska;
 • dr hab. Zbigniew Nowicki, prof. uczelni;
 • dr Beata Wawrzecka.

Komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich: 

 • prof. dr hab. Zbigniew Purczyński - Przewodniczący;
 • prof. dr hab. Piotr Karczewski - Zastępca Przewodniczącego;
 • dr hab. Izabela Wyrwa, prof. uczelni;
 • dr hab. Andrzej Michalik, prof. uczelni;
 • dr Anna Wrzesień.
do góry