Członkowie Rady Uczelni

0

Członkowie Rady Uczelni

  • miniatura
    Filename: mlynarska.jpg
    Size: 104.07 KB

Prawnik, pracownik naukowy Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich. 

Wcześniej (w latach 1996-2014) związana zawodowo z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie otrzymała stopień doktora, a następnie doktora habilitowanego nauk prawnych. 

Zajmuje się prawem konstytucyjnym, w szczególności teorią władzy, odpowiedzialnością podmiotów sprawujących władzę, prawem parlamentarnym, a także prawami i wolnościami, w szczególności wolnością wypowiedzi i twórczości artystycznejAutorka kilku książek: Wolność informacji w prasie w polskim prawie konstytucyjnym (2001), Autorytet państwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej (2010), Prawo do kultury (2018), licznych artykułów naukowych i fragmentów prac zbiorowych. Ekspert komisji sejmowej, autorka wielu opinii sporządzanych na zamówienie podmiotów władzy centralnej i samorządowej. Adwokat (praktyka w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej w latach 2001-2011). Członek Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ponownie wybrana do Rady Uczelni ASP w Łodzi w kadencji 2021-2024. 

do góry