Płatności

0

Wysokości opłat ustalane są zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi:

Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 19 maja 2020 r.

Opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce – załącznik nr 1 do Zarządzenia

Opłata za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim – załącznik nr 2 do Zarządzenia

do góry