Płatności

0

Wysokości opłat ustalane są zarządzeniami Rektora ASP w Łodzi.

studia stacjonarne

Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 19.04.2018 r.

studia niestacjonarne (kierunki: grafika, tkanina i ubiór)

Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 19.04.2018 r.

Kierunki

grafika

tkanina i ubiór

do góry