Wydarzenia

0
  • miniatura
    Filename: miniatura.png
    Size: 22.16 KB

Informujemy, że ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Są to jedyne w Polsce studia podyplomowe w zakresie sztuki i projektowania nadające kwalifikacje cząstkowe na poziomie 6 lub 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Studia podyplomowe w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi to świetna inwestycja w przyszłość. Ukończenie ich daje możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, które można wykorzystać w praktyce zawodowej oraz codziennym życiu. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych to także zwiększenie szansy na zdobycie wymarzonej pracy lub impuls do rozwinięcia własnej działalności gospodarczej.

Uwaga! Przy rekrutacji można wybrać kierunek niezwiązany z dotychczasowym wykształceniem. Wystarczy dyplom dowolnego kierunku studiów I lub II stopnia.

Na studia podyplomowe nie prowadzimy egzaminów wstępnych ani nie wymagamy portfolia. By zostać przyjętym, należy poprawnie przejść przez proces rekrutacji.

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 30 września 2024 r., jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i bardzo duże zainteresowanie naszą ofertą o przyjęciu decyduje data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Akademii. To ona decyduje, czy zostaniesz wpisany na listę główną czy rezerwową.

Więcej na: 

do góry