Konkursy zewnętrzne

0
  • miniatura
    Filename: grafiteka.jpg
    Size: 57.59 KB

Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków ogłasza nabór na IV Ogólnopolski Konkurs Grafiki Artystycznej.

Celem Konkursu jest przegląd i prezentacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie grafiki artystycznej, aktywizacja środowiska grafików oraz promowanie polskiej sztuki na terenie kraju i za granicą.

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów magisterskich wyższych uczelni artystycznych oraz do członków ZPAP.

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień: 

  • I miejsce w konkursie „Grafiteka 2024” - 10 000 PLN   
  • II miejsce w konkursie „Grafiteka 2024” - 5 000 PLN    
  • III miejsce w konkursie „Grafiteka 2024” - 2 000 PLN   
  • 3 wyróżnienia - po 1 000 PLN 

Wyróżnienia honorowe - udział w wystawie pokonkursowej

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród w wypadku pozyskania fundatorów nagród lub sponsorów Konkursu.

Termin nadsyłania prac: 16 września 2024

Regulamin i bieżące informacje dotyczące Konkursu i wydarzenia „Grafiteka 2024” będą publikowane na: www.owzpap.com oraz na stronie KonkursyKreatywne i na facebooku.

do góry