Plan zajęć

0

Studia stacjonarne I stopnia
kierunek: fotografia i multimedia 

I rok – plan zajęć

II rok – plan zajęć

III rok – plan zajęć

Studia stacjonarne II stopnia
kierunek: fotografia i multimedia 

I rok – plan zajęć

II rok – plan zajęć

Prosimy na bieżąco śledzić pojawiające się na stronie internetowej uczelni informacje, gdyż plany zajęć mogą ulegać zmianom w każdym momencie. 

do góry