Innowacyjne, wielofunkcyjne układy kompozytowe

0

Projekt pt. Innowacyjne, wielofunkcjonalne układy kompozytowe z przeznaczeniem na elementy konstrukcyjne autonomicznych platform bezzałogowych realizowany jest w ramach badan naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. Przyszłościowe Technologie dla Obronności – konkurs Młodych Naukowców 2016

Finansowanie:

Budżet Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Numer umowy:

1P/02/19/2016

Termin rozpoczęcia realizacji projektu:

15.12.2016

Termin zakończenia realizacji projektu:

14.12.2019

Całkowity koszt realizacji projektu:

5.271.628,00 zł.

Wartość dofinansowania

5.271,628,00 zł.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

lider konsorcjum:

  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex z siedzibą w Łodzi,

współwykonawcy:

  • Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach,
  • Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu,
  • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych w zakresie nowoczesnych, wielofunkcjonalnych układów kompozytów do wytwarzania konstrukcji powietrznych, lądowych i morskich autonomicznych platform bezzałogowych.

Założenia projektu wymagają ścisłej współpracy i wymiany uzyskanej wiedzy pomiędzy instytucjami naukowymi, przedsiębiorcami oraz interesariuszami projektu.

narodowe centrum badan rozwoju b6caa      akademia sztuk pieknych b8bc0 .     moratex 3b604

do góry