Wydarzenia

0
  • miniatura
    Filename: miniatura odbudować nieodbudowane.png
    Size: 62.49 KB

Pałac Saski oraz ASP Warszawa zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Odbudować nieodbudowane. Problematyka odbudowy i rekonstrukcji w świetle współczesnych wyzwań".

Partnerami konferencji są Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP i Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków.

Wydarzenie ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny. Konferencja będzie prowadzona w językach angielskim i polskim.

Tematyka konferencji koncentruje się wokół wątków odbudowy i rekonstrukcji obiektów o znaczeniu historycznym. W obliczu wielu dramatycznych wydarzeń XX wieku, społeczność międzynarodowa stanęła przed wyzwaniami związanymi z ochroną światowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego. W tym czasie, szczególnie w wyniku konfliktów zbrojnych, utracony został cały szereg obiektów o wyjątkowym znaczeniu zarówno dla lokalnych wspólnot, jak i ogółu ludzkości.

Więcej informacji: palacsaski.pl

do góry