Wydarzenia

2
 • miniatura
  Filename: mini.jpg
  Size: 210.18 KB
 • 1.jpg
  Filename: 1.jpg
  Size: 1254.81 KB
 • 2.jpg
  Filename: 2.jpg
  Size: 1071.5 KB
 • 3.jpg
  Filename: 3.jpg
  Size: 1021.14 KB

W dniach 16-17 marca br. nasza Akademia była gospodarzem spotkania władz ośmiu artystycznych uczelni plastycznych zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych. Mieliśmy zaszczyt gościć:

 1. prof. dr. hab. Andrzeja Bednarczyka – Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
 2. prof. dr. hab. Grzegorza Hańderka – Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
 3. prof. dr. hab. Wojciecha Horę – Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
 4. dr hab. Mirosławę Jarmołowicz, prof. AS – Rektorę Akademii Sztuki w Szczecinie,
 5. prof. dr. hab. Błażeja Ostoja Lniskiego – Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
 6. dr. hab. Krzysztofa Polkowskiego, prof. ASP – Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 7. prof. dr. hab. Wojciecha Pukocza – Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Wraz z Rektorami odwiedzili nas również:

 1. dr hab. Agata Kwiatkowska-Lubańska, prof. ASP – Prorektor ds. badań i ewaluacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
 2. dr hab. Justyna Kucharczyk, prof. uczelni – Prorektor ds. badań i współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
 3. prof. dr hab. Karolina Komasa – Pełnomocnik Rektora UAP ds. ewaluacji jakości działalności naukowej,
 4. prof. dr hab. Maciej Kurak – Prorektor ds. naukowo-artystycznych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
 5. dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP – Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
 6. prof. dr hab. Kamil Kuskowski – Prorektor ds. studentów, rozwoju kadry i struktury organizacyjnej Akademii Sztuki w Szczecinie,
 7. dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik, prof. ASP – Prorektor ds. kształcenia, studenckich i doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 8. dr hab. Piotr Mikołajczak, prof. ASP – Prorektor ds. nauki i ewaluacji Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 9. dr hab. Marta Płonka, prof. ASP – Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Podstawowym tematem pierwszego dnia obrad było stanowisko uczelni plastycznych wobec aktualnych przepisów dotyczących przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej i propozycje zmian wypracowane podczas spotkań zespołów zajmujących się tym problemem (m.in. w UA w Poznaniu). Kontynuowano również, prowadzoną od pewnego czasu, dyskusję na temat możliwości wprowadzenia w przyszłości innego modelu ewaluacji jednostek naukowych.

Z inicjatywy rektora prof. Andrzeja Bednarczyka rozmawiano także o krajowym katalogu sprzętu badawczego i szansach wykorzystania potencjału naukowego naszych uczelni.

W ramach wymiany doświadczeń zebrano i przekazano uczestnikom spotkania wewnętrzne rozwiązania prawne obowiązujące w każdej z naszych uczelni, m.in. związane z kartami przedmiotów (sylabusami), możliwościami i zasadami prowadzenia zajęć on-line, korzystania z pomieszczeń poza godzinami zajęć dydaktycznych czy gospodarką odpadami.

Drugiego dnia obrad uczestnicy spotkali się w Akademickim Centrum Designu na Księżym Młynie. Oprowadzanie po budynku zapewniły naszym gościom Dziekana Wydziału Sztuk Projektowych dr hab. Olga Podfilipska-Krysińska, prof. uczelni oraz dyrektorka ACD Agnieszka Wojciechowska-Sej. Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy uczelni w ramach tego projektu.

do góry