Modernizacja infrastruktury technicznej ASP dla potrzeb Instytutu Rzeźby

0

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”

Wartość dofinansowania: 155 000,00

Wartość całkowita zadania: 233 700,00
Termin realizacji zadania: 01.06.2021 - 31.12.2021

Miejsce realizacji zadania:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi, Pawilon E.

Opis zakresu zadania:

Zadanie obejmuje: Opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie trzech kładek komunikacyjnych w konstrukcji stalowej z pracowni nr 172, 173, 174 zlokalizowanych
w Pawilonie E budynku głównego ASP na wewnętrzne Patio Pawilonu E służące jako plac realizacyjno-magazynowy Instytutu Rzeźby.

Zadanie będzie służyć poprawie warunków kształcenia poprzez dostosowanie infrastruktury ASP do potrzeb Instytutu Rzeźby. Realizacja zadania pozwoli na stworzenie kompleksu realizacyjnego do rzeźbiarskich prac plenerowych przy budynku głównym ASP przy
ul. Wojska Polskiego 121.

do góry