Kalendarz wyborów na kadencję 2024–2028

0

Komunikaty wyborcze

Komisja Wyborcza Akademii na posiedzeniu w dniu 18.03.2024 roku przyjęła następujący kalendarz wyborów na kadencję 2024 - 2028


Wybór Elektorów do wyboru Rektora

08 – 10 kwietnia 2024 r. | Zgłaszanie kandydatów do Kolegium Elektorów Akademii.

Zgłaszanie kandydatów we wszystkich grupach do Kolegium Elektorów oraz do Senatu odbędzie się w holu głównego budynku ASP w dniach  08–10 kwietnia 2024 roku w godzinach 10.00-13.00.

12 kwietnia 2024 r. | Zebranie wyborcze

Doktoranci | hol CPM

I termin: godz. 10:00
II termin: godz. 10:15

Studenci | Wydział Sztuk Projektowych, Wydział Sztuk Pięknych | hol budynku głównego ASP 

I termin: godz. 10:00
II termin: godz. 10:15

Terminy dodatkowe dla studentów oraz doktorantów na wypadek nie obsadzenia w pierwszych terminach wyborczych.
Miejsce i godzina wskazane zostaną społeczności studenckiej przez Komisję Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | hol budynku głównego ASP 

I termin: godz. 9:00
II termin: godz. 9:15

Profesorowie | Wydział Sztuk Projektowych, Wydział Sztuk Pięknych | hol budynku głównego ASP

I termin: godz. 12:00
II termin: godz. 12:15

Profesorowie uczelni | Wydział Sztuk Projektowych, Wydział Sztuk Pięknych | hol CPM

I termin: godz. 11:00
II termin: godz. 11:15

Pozostali nauczyciele akademiccy | Wydział Sztuk Projektowych, Wydział Sztuk Pięknych | hol CPM

I termin: godz. 13:00
II termin: godz. 13:15

19 kwietnia 2024 r. | Termin dodatkowy na wypadek nie obsadzenia w pierwszych terminach wyborczych, w gremiach: pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, profesorowie, profesorowie uczelni , pozostali nauczyciele akademiccy.

I termin
II termin

Miejsce i godzina wskazane zostaną społeczności akademickiej przez Komisję Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

19 kwietnia 2024 r. | Ogłoszenie listy Elektorów do wyborów Rektora


Zgłaszanie kandydatur na Rektora

20 – 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek do godz. 13.00) | Zgłaszanie kandydatur na Rektora

Procedura zgłaszania kandydatur na Rektora do przewodniczącego Rady Uczelni wskazana zostanie elektorom oraz Radzie Uczelni przez Komisję Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

10 maja 2024 r. | Ogłoszenie listy kandydatów na stanowisko Rektora wraz z opiniami Senatu.

17 maja 2024 r. | Kandydaci na stanowisko Rektora w sposób jawny prezentują społeczności Akademii swój program wyborczy.

Miejsce i godzina wskazane zostaną społeczności akademickiej przez Komisję Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.


Wybory Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

18 – 20 maja 2024 r. Cisza wyborcza

20 maja 2024 r. | Zebranie Elektorów w celu wyboru Rektora

I termin
II termin

Miejsce wskazane zostanie elektorom przez Komisję Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

20 maja 2024 r. | Ogłoszenie wyników głosowania na Rektora ASP w Łodzi 


Wybory przedstawicieli do Senatu

08 – 10 kwietnis 2024 r | Zgłaszanie kandydatów na senatorów.

Zgłaszanie kandydatów we wszystkich grupach do Kolegium Elektorów oraz do Senatu odbędzie się w holu głównego budynku ASP w dniach  08–10 kwietnia 2024 roku w godzinach 10.00-13.00.

12 kwietnia 2024 r. | Zebranie wyborcze

Doktoranci | hol CPM

I termin: godz. 10:00
II termin: godz. 10:15

Studenci | Wydział Sztuk Projektowych, Wydział Sztuk Pięknych | hol budynku głównego ASP 

I termin: godz. 10:00
II termin: godz. 10:15

Terminy dodatkowe dla studentów oraz doktorantów na wypadek nie obsadzenia w pierwszych terminach wyborczych.
Miejsce i godzina wskazane zostaną społeczności studenckiej przez Komisję Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | hol budynku głównego ASP 

I termin: godz. 9:00
II termin: godz. 9:15

Profesorowie | Wydział Sztuk Projektowych, Wydział Sztuk Pięknych | hol budynku głównego ASP

I termin: godz. 12:00
II termin: godz. 12:15

Profesorowie uczelni | Wydział Sztuk Projektowych, Wydział Sztuk Pięknych | hol CPM

I termin: godz. 11:00
II termin: godz. 11:15

Pozostali nauczyciele akademiccy | Wydział Sztuk Projektowych, Wydział Sztuk Pięknych | hol CPM

I termin: godz. 13:00
II termin: godz. 13:15

19 kwietnia 2024 r Termin dodatkowy na wypadek nie obsadzenia w pierwszych terminach wyborczych, w gremiach: pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, profesorowie, profesorowie uczelni , pozostali nauczyciele akademiccy ,studenci i doktoranci.

Miejsce i godzina wskazane zostaną społeczności akademickiej przez Komisję Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

19 kwietnia 2024 r | Ogłoszenie wyników głosowania na przedstawicieli do Senatu


Wybory do Rady ds. Stopni

14 czerwca 2024 r. | Zgłaszanie kandydatur na członków Rady ds. stopni

Procedura zgłaszania kandydatur wskazana zostanie dyrektorom instytutów przez Komisję Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.


Wybory do Rady Uczelni

14 października 2024 r. | Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Uczelni

Miejsce i godzina wskazane zostaną społeczności akademickiej przez Komisję Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

do góry