Inkubator Innowacyjności +

0
logosy fundusze euro inteligentny rozwoj 81d24 logosy mnisw aa86b logosy inkubator innowacyjnosci fdfb2 logosy ue rozwoj regionalny e89a6

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na podstawie decyzji nr 18/W17/POIR/II/2017 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizuje projekt - Inkubator Innowacyjności +, w konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Uniwersytetem Łódzkim, oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Konsorcjum uczelni z liderem w postaci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi utworzono na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Wartość projektu: 3 357 442,32 zł.

Okres realizacji: 8.02.2017 r. – 31.01.2019 r.

Zadaniem projektu jest aktywne wspieranie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, ale przede wszystkim wspomaganie procesu komercjalizacji na uczelniach.

logosy akademia sztuk pieknych ctt 43ecf logosy uniwersytet lodzki ctt 76e69 logosy uniwersytet warminsko mazurski ctt 20142 logosy uniwersytet medyczny ctt 6991f
do góry