Createx

0

createx belka naglowka 68529

Projekt CREATEX - Textile Heritage Inspiring Creatives, którego liderem jest Fondazione Museo del Tessuto w Prato we Włoszech jest prowadzony we współpracy z partnerami - Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Ajuntament Gironella w Hiszpanii, Município De Santo Tirso w Portugalii oraz Stiftelsen Proteko w Szwecji w ramach unijnego programu Kreatywna Europa. Głównymi celami programu są: promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych.

CREATEX ma na celu podkreślenie wyjątkowego znaczenia europejskiego dziedzictwa tekstylnego poprzez archiwizację skarbów kultury, szeroko pojętych obiektów tekstylnych różnych regionów Europy, opiekę nad „żywymi" zbiorami i cyfrowe utrwalanie ich dzięki specjalnemu oprogramowaniu Heritage Manager. Dzięki prezentowaniu archiwów szerokiej publiczności, organizatorzy projektu CREATEX pragną zwrócić uwagę na unikalne wartości opracowywanych muzealnie zbiorów. Projekt ten może być szczególnie ciekawy i pożyteczny dla młodych artystów i projektantów.

createx belka projektu 17a0f

do góry