Akademicki design jako czynnik wzmacniający przewagę konkurencyjną regionu łódzkiego

0
  • miniatura
    Filename: akademicki-design.jpg
    Size: 34.41 KB

Celem głównym projektu jest wzrost powiązań gospodarczych zarówno w układzie interregionalnym jak i międzynarodowym pomiędzy obszarem nauki, sztuk projektowych oraz biznesu. 

Cel ten realizowany będzie poprzez następujące działania:

  1. Organizacja wystawy prac projektów studenckich z obszaru odpowiedzialnego projektowania w tym projektowania na potrzeby i z wykorzystaniem wytworów przemysłu tekstylnego na prestiżowych targach Dutch Design Week 2019 w Eindhoven. 
  2. Kampania informacyjno-promocyjna promujaca studencki design.
  3. Stworzenie angielskojęzycznej wersji strony internetowej Akademickiego Centrum Designu będącej platformą komunikacji pomiędzy młodymi projektantami a biznesem.

Powyższe działania stanowić będą:

  1. wsparciem dla przedsiębiorców regionu łódzkiego w zakresie podniesienia konkurencyjności w obszarze eksportu i możliwości zdobywania nowych rynków zbytu za granicą poprzez dostęp do innowacyjnych rozwiązań i specjalistycznej wiedzy.
  2. wsparciem dla trzech środowisk – nauki, biznesu i sztuk projektowych, w zakresie budowania sieci współpracy o charakterze interregionalnym i międzynarodowym a także tworzeniem przestrzeni do wymiany doświadczeń, potrzeb i opinii pomiędzy pionierami i innowatorami z różnych branż, dziedzin i wyżej wymienionych środowisk. 

ue belka fundusze europejskie lodzkie efrr 6666e

do góry