Projekt pn. “New CreATIVE trails” - akronim “Native”

0

logosy ue creative europe 1cd38   logosy native 30dbf

Program: Kreatywna Europa, komponent kultura

NUMER UMOWY – 607463-CREA-1-2019-SE-CULT-COOP1

Partnerzy:

Borås Stad (Leader), Comune di Prato, MODACC, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Budżet:

333,000 € (grant UE: 199.800 €)

Termin realizacji projektu:

01/01/2019 – 30/09/2021

Głównym celem projektu jest budowanie i rozwijanie specjalistycznych umiejętności w zakresie projektowania i potencjału projektantów oraz osób z sektora kreatywnego w celu ułatwienia integracji wiedzy z obszaru projektowania i kompetencji w dziedzinie mody.

Cele projektu:

  • Lepsze wykorzystanie kreatywności, projektowania i nowych technologii
  • Opracowywanie nowych i innowacyjnych produktów o wysokiej wartości dodanej i opłacalności
  • Aktualizacja wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji młodych projektantów i osób z sektora kreatywnego
  • Promocja dialogu międzykulturowego / międzypokoleniowego i lepszego zrozumienia różnorodności kulturowej pomiędzy młodymi projektantami i osobami z sektora kreatywnego
  • Wzmocnienie umiejętności budowania kontaktów i komunikacji u młodych projektantów i osób z sektora kreatywnego
  • Zwiększenie szansy na wejście na nowe rynki i poprawa pozycji rynkowej młodych projektantów i osób z sektora kreatywnego

logosy ue european comission a5378

Miło nam poinformować, że Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi jest partnerem międzynarodowego projektu New CreATIVE trails (“Native”), będącym europejskim sojuszem na rzecz wspierania utalentowanych projektantów na rynkach mody.

Siłą napędową projektu „Native” są: Rada Miejska Borås w Szwecji, Rada Miejska Prato we Włoszech, Akademia Sztuk Pięknych Łodzi (Polska) oraz Kataloński Klaster Mody (MODACC). Wszystkie te instytucje są członkami europejskiej sieci tekstylnej ACTE.

Dziesięciu młodych projektantów europejskich zostanie wybranych w konkursie finansowanym przez program Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”.

Głównym celem Native jest promowanie 10 utalentowanych młodych europejskich projektantów mody.

Podczas kreatywnych staży młodzi projektanci będą współpracować twórczo z wybranymi firmami tekstylnymi, tworząc innowacyjne produkty. Na zakończenie projektu ich kolekcje zostaną pokazane w pięciu różnych europejskich miastach.

NATIVE (New Creative Trails) jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”. Projekt powstał w dwojakim celu: służy rozwijaniu umiejętności projektantów pracujących w branży projektowej, a jednocześnie ma ułatwiać integrację kreatywnych umiejętności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w branży mody. Native umożliwia wymianę talentów i doświadczeń w Europie. Jednym z celów jest wspieranie międzykulturowego doświadczenia oraz upowszechnianie wiedzy zarówno wśród projektantów, jak i firm.

NATIVE organizuje mentoring i staże kreatywne w firmach modowych, instytucjach artystycznych i kulturalnych oraz stowarzyszeniach związanych z branżą projektową i modową we Włoszech, Polsce, Szwecji i Hiszpanii. Działania projektowe mają na celu rozwój umiejętności młodego projektanta poprzez mentoring i inspirowanie. Dzięki tej inicjatywie projekt stara się stworzyć dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy dla lepszego rozumienia przez młodych projektantów różnorodności kulturowej, a także ma za zadanie wzmocnić umiejętność tworzenia sieci i budowania komunikacji, zwiększając możliwości eksplorowania przez nich nowych rynków.

Zakończenie projektu planowane jest na lata 2021-2022. W tym czasie w różnych europejskich miastach odbędzie się pięć wystaw, na których zostaną zaprezentowane prace projektantów.

Wielki finał zaplanowany jest na przełom lat 2021/2022. Zostaną wówczas zaprezentowane kolekcje projektantów i podsumowany zostanie konkurs Rebelpin.

Harmonogram projektu jest elastyczny ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią Covid-19.

logosy boras stad c53ab logosy comune di prato 9483c logosy akademia sztuk pieknych cc66a logosy modacc 1787d

do góry